Eğitim ve Sağlık Yatırımları

Sağlık

Sağlık sektöründe nitelikli hastane yatırımları, mevcut hastanelerin yenilenmesi ve modernizasyonu, yüksek montanlı cihaz ve ekipman alımlarında sağladığımız finansman paketleri ile Türkiye’de sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasına destek veriyoruz.

Eğitim

Ülkemizin her türlü ekonomik ve teknolojik değişime ayak uydurarak, sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için modern ve yüksek donanımlı eğitim kurumları kritik önem taşımaktadır.

Eğitim alanında gerek yatırım, gerek modernizasyon projelerinde sunduğumuz orta-uzun vadeli finansman modelleri ile ülkemizin geleceğine katkı sağlıyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.