Kadın İstihdamı

Nitelikli kalkınma için kadınların ekonomiye katılmasını destekliyor, kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz.

Ülkemizin nitelikli kalkınması, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların ülkemizin her ilinde, ekonomiye değer katan her sektörde üretime katılmasıyla mümkün.

Sorumlu bir işveren olarak cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerine destek oluyor, kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz.

Kadın dostu şirket değerlendirme kriterleri:

 • Kadın çalışan oranını yüksek tutma hedefi
 • İşe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliği
 • Eğitim ve mesleki kapasite geliştirme konusunda eşit olanaklar
 • İş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmalar
 • Kadınların üst/orta yönetimde artan oranda temsili
 • Komitelerde kadın çalışanların temsili
 • Ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar
 • Cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları

Kadınların iş gücüne katılımı şirketlere ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor:

 • İş verimliliği ve çalışan bağlılığı yükselir
 • Karar alma süreçleri etkinleşir
 • Yeni pazar fırsatlarına erişim artar
 • İlgili yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanır

Kadın Dostu Yatırım Kredisi Finansman Modeli

Yatırımcılar
 • Türkiye’de faaliyet gösteren, kadın istihdamını destekleten, iş yerinde cinsiyet eşitliğini gözeten firmaların sürdürülebilirlik kriterlerine uygun yatırım projeleri
Proje Değerlendirme
 • Potansiyel yatırım projesinin finansal, ekonomik, teknik ve çevresel boyutlarının analizi
Kadın istihdamı yönetim aracı
 • Firmaların kadın istihdamı ve iş yerinde cinsiyet eşitliği konusunda politika ve uygulamalarının tespitine yönelik öz-değerlendirme ve aksiyon planı aracı
Teknik Destek
 • Kredilendirme sürecinde TSKB tarafından firmalara özel eğitim, danışmanlık ve farkındalık projelerinin yürütülmesi
Kredilendirme
 • Yatırıma özel yapılandırılmış finansman modeli

Kadın istihdamı föyümüzü incelemek için tıklayınız

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.