Kaynak Verimliliği

Kaynak verimliliği yatırımları ile ham madde, enerji ve su gibi doğal kaynakları daha verimli kullanabilir, daha az girdi ile daha çok değer yaratabilirsiniz.

TSKB olarak, kaynak miktarını azaltıcı proses ve teknoloji yatırımları için finansman modelleri sunarak iş ortaklarımızın kaliteden ödün vermeden üretim maliyetlerini düşürmelerini sağlıyoruz.

Enerji,Su,Atık Azaltımı,Hammadde,Yardımcı Madde,Sarf Malzeme,Geri Dönüşüm,Emisyon Azaltımı,Kaynak Verimliliği

Daha az girdi ile daha çok değer

Kaynak verimliliği ile Türkiye'nin ekonomik gelişimini ve büyümesini desteklerken küresel iklimin korunmasına da katkı sağlamak mümkün.

Kaynak verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlar:

 • Maliyet tasarrufu ile daha fazla kar
 • Atık yönetimi ve geri dönüşüm ile daha fazla verimlilik
 • Kaynak verimliliği denetimleri ile yatırım riskinde azalma
 • Kaynakların tedarik güvenliği
 • Teknolojik modernizasyon ile daha yüksek üretim kapasitesi
 • Ürün kalitesindeki artışla daha fazla satış geliri
 • CO2 emisyonlarının azaltılması ile düşük karbonlu üretim
 • Kaynakların çevresel etkilerinin azaltılması
 • Uzun vadeli rekabet gücü

Kaynak Verimliliği Yatırım Örnekleri

Su Verimliliği

Ülkemizdeki yeni standartlar, işletmelerin suyu daha verimli kullanmasını gerektiriyor.Kaliteli üretim için su verimliliğine yönelik yatırımlarla önemli oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

 • Şebeke suyu kullanımında azaltım
 • Yerüstü veya yeraltı su kaynaklarının kullanılmaması
 • Yeniden kullanılan veya geri dönüştürülen proses suyu oranının artırılması
 • Atık su boşaltımlarının en aza indirilmesi
 • Gri su ve proses atık suyu geri dönüştürme teknolojisi
 • Atık suyun ve endüstriyel suyun başka kullanımlar için işlenebilmesi amacıyla su iyileştirme teknolojileri
 • Islak endüstriyel proseslerden kuru endüstriyel proseslere geçiş sağlayacak teknolojiler
 • Damla sulama, kapiler teknolojileri ve yağmurlama sistemleri gibi gelişmiş sulama teknolojileri
 • Yağmur suyu toplama ekipmanları/donanımları
 • Akıllı su sayacı sistemleri
Atık Azaltma

Ülkemizde artan talep ve tüketim nedeniyle oluşan atıkların yönetimi giderek zorlaşıyor. Atık yönetimi yatırımları ile tesislerinizin atıklarını hem azaltabilir hem de geri dönüşüm ile yeniden kullanabilirsiniz.

 • Üretim sistemlerinin modernize edilerek atığın en aza indirilmesi
 • Atık yığınlarının yeniden kullanımı
 • Ticari değere sahip atık materyallerin geri kazanımı
 • Atığı ve atık yığını bileşenlerinin geri dönüştürülmesi
 • Atık ürünlerin kullanımı ile enerji üretimi
Enerji Verimliliği

Türkiye’de artan nüfus, üretim ve sanayileşme nedeniyle enerji kullanımı ve talebi hızla artıyor. Tesislerinizde ve üretim süreçlerinizde gerçekleştireceğiniz enerji verimliliği yatırımları ile enerji yoğunluğunuzu azaltarak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

 • Enerji verimli teknolojiler
 • Tesis modernizasyonu
 • Atık ısıdan enerji üretimi
 • Enerji optimizasyonu
 • Birincil enerji tüketiminin azaltılması
 • Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
 • İzolasyon
 • Yenilenebilir kaynaklı enerji kullanımı

Kaynak Verimliliği Finansman Modeli

Yatırımcılar
 • Türkiye'de faaliyet gösteren, büyüme odaklı özel sektör firmaları
Öz Değerlendirme
 • TSKB tarafından sunulan ticari, operasyonel ve teknik işletme öğelerine dayalı bir öz değerlendirme anketi ile İşletmelerin potansiyel kaynak verimliliği ihtiyaçlarını tanımlamaları
Proje Değerlendirme
 • Potansiyel projelerin TSKB tarafından finansal, ekonomik ve teknik analizlerinin yapılması
Teknik Destek
 • Önerilen projelerin büyüklüğüne ve içeriğine bağlı olarak kaynak verimliliği denetimlerine ve konsept tasarımlarına ilişkin teknik destek sağlanması
Kredilendirme
 • Yatırıma özel yapılandırışmış finansman modeli

Teknik Destek

Kaynak verimliliği projeleri ile ilgili öneri ve değerlendirmeye ihtiyaç duyan müşterilerimizle teknik uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

 • Sürdürülebilir enerji çözümleri önermek
 • Yatırım projesini iyileştirmek üzere kaynak değerlendirmeleri ve saha denetimleri
 • Önerilen yatırımın ekonomik ve mali avantajlarının analizi
 • Uygun ekipman ve gelişmiş performans teknolojilerinin seçiminde destek verilmesi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.