Kredilendirme Süreci

Finansal analist, sektör uzmanı ve mühendislerden oluşan ekibimizle müşterilerimizin şirket yapılarını, projelerini ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını detaylı şekilde inceleyerek değerlendiriyoruz. Uzmanlarımızın, değerleme sonucunda tespit edilen sorunlara veya eksikliklere getirdikleri öneri ve çözümlerle, iş ortaklarımızın yatırım getirisini doğrudan artıran bir iyileştirme döngüsüne katkı sağlıyoruz.

Kredi Başvurusu
Finansal Analiz
 • Karlılık
 • Fon Yaratımı
 • Mali Yapı
 • Risk Analizi
Ekonomik Analiz
 • Ürün
 • Arz/Talep
 • Rekabet
 • Satış/Pazarlama
Teknik Analiz
 • Konum
 • Makine Parkı
 • Teknoloji
 • Ürün
 • Kapasite/İş Gücü
 • Yönetim
 • Yatırım Planı
 • Maliyet
 • Çevresel Etki
 • Ekspertiz Değeri
Projeksiyon
 • Yatırım Tutarı
 • Maliyet
 • Üretim Kapasitesi
 • Satış Miktarı
 • Birim Fiyat
 • Model
 • İşletme Sermayesi
 • Finansman Yapısı
Yatırıma Özel Yapılandırılmış
Finansman Modeli

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.