Sürdürülebilir Turizm

Ülkemizin ayrıcalıklı bir sektörü olan turizm alanındaki yeşil bina yatırımlarına yönelik finansman ve danışmanlık hizmetlerimizle yanınızdayız.

Tesis Yenileme & Ek Yatırımlar,Enerji Verimliliği,Kaynak Verimliliği,Çevresel Etkiyi Azaltıcı Yatırımlar

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil bina, çevre ve yapı sakinleri için binaların oluşturabileceği olumsuz etkilerin yok edilmesi ya da önemli derecede azaltılması hedeflenerek tasarlanıp inşa edilen, bu kapsamda iyileştirilen ve yönetilen yapılardır.

Yeşil binaların özellikleri

 • Ortalama %15 – %30 enerji tasarrufu,
 • Ortalama %25 - % 50 su tasarrufu,
 • Geri dönüşüm, geri kazanım ve yerel malzeme kullanımı odaklı atık yönetim sistemleri,
 • Optimal havalandırma ve iklimlendirme sistemi
 • Gün ışığından maksimum faydalanma,
 • Malzeme kimyasal değerlerinin düşük olması

Yeşil Binaların Avantajları*

 • Yeşil binalarda işletme maliyetlerinin yeni binalarda yaklaşık %14; renove edilen binalarda ise %9 azaldığı görülmektedir.
 • Yeşil bina projeleri yeni projelere oranla yaklaşık %11; renove edilen projelere oranla ise %7 değer artışı getirmektedir.
 • Yeşil binaların geleneksel binalara göre %25 enerji tasarruflu, %11 su tasarruflu olduğu görülmektedir.
 • Yeşil binaların geleneksel binalara göre %34 daha az sera gazı emisyonuna sebep olduğu görülmektedir.

*Ref: U.S. Green BuildingsCouncil

Yeşil bina uygulama örnekleri

Enerji verimliliği Yatırımları
 • Isıtma ve soğutma gruplarının enerji verimli modeller ile değişimi,
 • Enerji performansı arttırılmış bir cephe renovasyonu,
 • Bina taze hava miktarının arttırılması
 • Enerji tasarruflu havalandırma cihazlarının kullanılması
 • Enerji ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir enerjiden sağlanması
 • Pompa grupları, asansörler, klima santralleri gibi mekanik, elektrik ekipmanlarının enerji verimli modeller ile değişimi
 • Aydınlatma armatürlerinin enerji tasarruflu hale getirilmesi
 • Kojenerasyon ve trijenarasyon yatırımları,
Su tasarrufu Yatırımları
 • Lavabo bataryalarının ve tuvalet rezervuarlarının su tasarruflu modeller ile değişimi
 • Lavabo ve duşlardan gri suların toplanarak farklı alanlarda tekrar kullanımı,
 • Kullanım suyu olarak içme suyuna alternatif su kaynakları kullanımı,
 • Peyzajın yeniden tasarlanması ile yeşil alanı azaltmadan sulama ihtiyacının azaltımı,
Atık yönetimi Yatırımları
 • ISO 14001 çevresel yönetim sistemi kurulumu,
 • Atık üretimini azaltmak için hedef ve uygulamalar,
 • Organik atıkların alternatif uygulamalarda bertaraf edilmesi,
Yeşil malzeme kullanımı

İnsan ve çevre sağlığı üzerinde minimum olumsuz etkiye sahip, yeşil sertifikalı malzemelerin kullanılması

 • Temizlik ürünleri
 • Parke, duvar boyası, duvar kağıdı, halı
 • Perde, havlu, nevresim
 • Cila, yapıştırıcı gibi malzemeler
Sosyal etkilerin yönetimi
 • Tesis ve şehrin bisiklet yolunun birbirine bağlanması
 • Elektrikli araçlara park istasyonu sağlanması
 • Faturaların ve diğer dokümanların kağıt israfı sebebiyle basılmaması

TSKB & Sürdürülebilir Turizm

Turizm alanındaki yeşil bina yatırımlarınıza yönelik finansman ve danışmanlık hizmetlerimizle işletmenize değer katıyoruz.

TSKB tarafından finanse edilen projelerle önemli oranda tasarrufa imza atılıyor:

 • Turizm tesisleri cephe renovasyon projeleri ile ısıtmada ortalama %30, soğutmada %40 oranlarında tasarruf.
 • Otellere kurulan gri su kazanım sistemleri ile yılda müşteri başına 20 m3 su tasarrufu*
 • Bina aydınlatmalarının LED teknoloji ile değiştirilmesi yatırımlarında ortalama 1 yıllık geri dönüş süresi

*Oda başı 3 kişi konakladığı kabulü yapılmıştır.

Yeşil Bina Sertifikaları

Yeşil Bina Sertifikasının sağladığı avantajlar

 • Doluluk oranlarında ve oda fiyatlarında yükseliş
 • Çevreye duyarlı uygulamalarla marka değeri ve pazarlama gücünde artış
 • Maliyet avantajlarının etkisiyle faaliyet karlılığında artış
 • Yatırımların geri dönüş hızında artış
LEED (Leadership in Energyand Environmental Design)

Kuzey Amerika’da Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından yüksek binaların performansını arttırmak amacı ile 2000 yılında geliştirilmiş yeşil bina sertifika sistemidir.

Bir yapının sahip olabileceği, 45 tercihli uygulama ve 12 zorunlu uygulama içerir. Yapı, yerine getirilen uygulamaların sayısına ve uygulamanın puanına bağlı olarak inşaat sonunda “gümüş”, “altın”, “platin” ya da “geçer” not ile sertifikalandırılır.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)

Building Research Establishment (BRE) tarafından geliştirilmiş ve 1990 yılından beri kullanılan bina değerlendirme methodudur. Sertifikasyon, ilgili el kitabında bulunan 49 uygulayamaya göre gerçekleştirilir. Yerine getirilen uygulamaların ağırlığı, sayısı ve puanına göre projeler “geçer”, “iyi”, “çok iyi”, “mükemmel” ve “olağanüstü” seviyelerinde sertifikalandırılır.

Haute Qualite Environnementale (HQE)

Fransa’da Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE) tarafından 1992 yılında geliştirilen Fransız Yeşil Bina Sertifika Sistemi yapıların inşaat ve işletme dönemini HQE, BREEAM sertifikasyonuna benzer şekilde sertifikalandırmaktadır.

Accor Planet 21 Sertifikası

Accor otelleri zinciri tarafından oluşturulmuş Planet 21, firma zincir otellerinde uygulanmak üzere 2010 senesinde sağlık, doğa, karbon, inovasyon, yerel, istihdam ve diyalog ana başlıklı sosyal sorumluluk konuları hakkında 21 taahhüdü içeren çevresel ve sosyal sorumluluk programıdır.

Green Globe

Turizm tesislerinin ve sektördeki tedarik zinciri partnerlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren sertifika sistemidir. Sürdürülebilir operasyon ve yönetim için performans izleme olanağı sağlamaktadır. Sistem sürdürülebilirlik yönetimi, sosyal ve ekonomik etkiler, kültürel miras ve çevre ana başlıkları altında 44 zorunlu uygulama içermektedir.

Travelife

Oteller ve diğer konaklama tesislerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirebildikleri web tabanlı bir sertifika sistemidir. Sistem, tur operatörlerinin, otellerin, sivil toplum kuruluşlarının, akademik birim ve denetçilerin bir araya gelmesi ile oluşturularak 2007 yılında yayınlanmıştır. Program, sahip olduğu uygulamalar ile adım adım maliyetleri düşürürken, tesisin çevre, yerel halk ve kendi işletmesi üzerindeki etkilerini geliştirilmeyi amaçlamaktadır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.