Yenilenebilir Enerji

Ekonomisi kalkındıkça daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan ve yeterli rezerve sahip olmadığı için enerji ithalatına yüksek montanlı döviz ödemeleri yapan ülkemizin geleceği açısından yenilenebilir enerji özel önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve tesisi için bugüne kadar finanse ettiğimiz yatırımlar, Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde önemli bir paya denk gelmektedir.

Yenilenebilir Enerji

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.