Proje Finansmanı Faaliyet Alanları

Finansman Sağladığımız Alanlar

Birleşme ve Satın Alım (M&A)

 • Enerji
 • Akaryakıt
 • Ambalaj
 • İlaç

Enerji

 • Yenilenebilir Enerji ve Elektrik üretim santralleri (Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle, kömür, doğalgaz çevrim,)
 • Elektrik dağıtım projeleri,
 • Doğalgaz dağıtım projeleri,
 • Çevre, kaynak ve enerji verimliliğine yönelik projeler,

Altyapı / Ulaştırma

 • Lojistik, Ulaşım projeleri (Liman ve Havaalanları),
 • Telekomünikasyon,

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri (PPP)

 • Entegre Sağlık Kampüsü

Gayrimenkul Projeleri

 • Turizm-otel yatırımları,
 • Ticari Gayrimenkul ve Alışveriş Merkezi Yatırımları (AVM),

2017 Haziran ayı itibarıyla TSKB’nin toplam proje finansman büyüklüğü 7,9 milyar USD tutarına ulaşmıştır.

Enerji sektöründe finansman sağladığımız 11.145 mw toplam kurulu güce sahip portföyümüz içerisinde 245 adet yenilenebilir enerji projesinin toplam kurulu gücü 5.600MW’ı aşmıştır. Banka ayrıca 9 ayrı elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirme ve yatırım finansmanı için toplamda 920 milyon USD tutarında finansman sağlanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.