Proje Finansmanı Süreci

TSKB, uzmanlaşmış proje finansmanı ekibi ile, her bir projeye özel olarak geliştirilen orta ve uzun vadeli finansman seçenekleri sağlamaktadır. Bu kapsamda;

 • makroekonomik göstergeler ve sektörel veriler ışığında Proje risklerinin tespit edilmesi,
 • projenin mali, ekonomik ve teknik yönlerden değerlendirmesi yapılarak finansal fizibilite raporunun hazırlanması,
 • proje için optimum borç-özkaynak oranı, vade yapısı ve fiyatlamanın belirlenmesi,
 • belirlenen senaryolar dahilinde proje nakit akımlarının oluşturulması,
 • projenin teminat ve diğer kredi koşullarının belirlenmesi,
 • gerekli olduğu durumlarda yurtiçi/yurtdışı bankalarla oluşturulan konsorsiyumlara/sendikasyonlara, katılım sağlanması
 • projenin kredi sözleşme ve teminat dokümantasyon sürecinin yönetilmesi,
  süreçleri işletilmekte ve sonucunda Projenin tamamlanması için gerekli finansman sağlanmaktadır.
Risk/Getiri Analizi
 • Makroekonomik Riskler
 • Sektör Riskler
 • Yönetsel Riskler
 • Projenin Tamamlanamama Riski
 • Planlanan Kapasiteye / Verime Ulaşamama Riski
Fizibilite
 • Mali ve Teknik İnceleme
 • Sektörel Konumlandırma ve Büyüme potansiyeli
 • Ürünün / Hizmetin Potansiyel Alıcıları
 • Hukuki Çerçeve
 • Çevresel Etki
Proje Finansmanı Modeli
 • Nakit / Gayrinakit Kredi Paketi
 • Borç / Özkaynak Dengesi
 • Teminat Paketi
 • Vade ve Geri Ödeme Yapısı

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.