Çevre Prosedürleri

TSKB, işbirliği içinde olduğu uluslararası finans kurumlarından kredi temin ederken, çevre konusu özel öneme sahiptir. Gerek işbirliği yapılan bankalar gerek TSKB bu konuda çok duyarlı davranmakta ve kredileri değerlendirme ve raporlama aşamalarında izlenecek yöntem ve metodolojiler kredi görüşmeleri sırasında oluşturulmaktadır.

Bankamızca Dünya Bankası’ndan alınması planlanan “Frontier Finance (P147183)” Kredisi’ne ait taslak ve üzerinde henüz görüşülmemiş olan “Çevresel İnceleme Çerçeve Dokümanı” ekte sunulmuştur.


Dünya Bankası ile geliştirilen EFIL (ihracata aracılık kredisi) Çevresel Değerlendirme Kriterleri aşağıda verilmektedir.


Bankamızca Dünya Bankası'ndan alınması planlanan “4. İhracat Finansmanı Aracılık Projesine Ek Kredi"ye yönelik çevre prosedürleri ekte verilmiştir.


Bankamızın Dünya Bankası'ndan kullanmayı planladığı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ek Finansmanı'na yönelik “Çevre Koruma, Yeniden Yerleşim ve Baraj Güvenliği” konularına ilişkin bölümler aşağıda verilmektedir.


Bankamızca Dünya Bankası’ndan alınması planlanan “Jeotermal Geliştirme Projesi (P151739)” Kredisi’ne ait taslak ve üzerinde halen görüşülmekte olan “Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi”nin Yönetici Özeti ekte sunulmuştur. konularına ilişkin bölümler aşağıda verilmektedir.


Bankamızca Dünya Bankası’ndan alınması planlanan “Jeotermal Geliştirme Projesi (P151739)” Kredisi’ne ait nihai “Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi” dokümanı ekte sunulmuştur.


Bankamızca Dünya Bankası’ndan alınması planlanan “Jeotermal Geliştirme Projesi (P151739)” Kredisi’ne ait nihai “Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi” dokümanı ekte sunulmuştur.


Bankamızca Dünya Bankası’ndan alınması planlanan “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi (P163225)” Kredisi’ne ait “Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi” ekte sunulmuştur.


*Dosyaları indirmek için üzerlerine tıklayınız.

*Dosyaları okuyabilmeniz için Adobe Reader programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. Eğer Adobe Reader kurulu değilse bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.