Enerji Verimliliği Portalı

Üretimi azaltmadan kârı artırmanın sırrı: Enerji Verimliliği

Türkiye’de sanayi sektörü, ülkemizin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını ve elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz düşünülürse, enerji verimliliğine hizmet edecek yatırımlar stratejik bir kimlik kazanıyor.

Sanayide enerji verimliliği, üretimde azalma olmaksızın, mevcut üretim tesislerinin daha gelişmiş tasarımlar ve yeni teknolojiler kullanılarak daha az enerji tüketir hale getirilmesi anlamına geliyor. Enerji verimliliği uygulamalarında üretim, kalite ve performans düşüklüğü yaşanmaması gerekiyor. Aksine, atık olarak düşünülen kimi yan ürünler, verimlilik projeleriyle kullanılabilir yeni kaynaklar haline gelebiliyor.

Ülkemizde en çok enerji tüketen sektörler çimento, amonyak, alüminyum, cam, çelik, gübre, kağıt, seramik, tekstil, gıda ve rafineri şeklinde sıralanıyor. Türkiye’de doğru verimlilik yatırımlarıyla, sanayi tesislerinin yüzde 95’inde, yüzde 5 ila yüzde 40 arasında enerji tasarrufu yapılabiliyor. Bazı önlemleri almak kaydıyla, hiç yatırımsız veya az miktarda bir yatırımla bile yaklaşık yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Ayrıca enerji üretiminde fosil kaynaklar yerine rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakları kullanmak özellikle orta ve uzun vadede üretim girdi maliyetlerine olumlu şekilde yansıyor.