Enerji Verimliliği ve TSKB

  • TSKB’nin Enerji Verimliliği Vizyonu
  • Finansman Kaynakları ve Kriterler

TSKB'nin Enerji Verimliliği Vizyonu

TSKB Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü olmak vizyonu ile Türk sanayisinde özel girişimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin şirketlere iştirakine aracılık etmek ve ülkemiz sermaye piyasasının büyümesine yardım etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. TSKB bu kapsamda, özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama, teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

TSKB enerji sektörüne olan stratejik ilgisini ve bu kapsamda elde ettiği uluslararası finansman olanaklarını ülkemiz kaynakları ile kurulacak yenilenebilir ve temiz enerji çerçevesindeki tüm kapasite artırıcı yatırımlardan yana kullanıyor ve ülkemizin kurulu güç kapasitesinin Megawatt'lar ölçeğinde büyütülmesinde enerji sektöründeki tüm yatırımcılara yardımcı oluyor.

TSKB aynı vizyonun bir parçası olarak kapasite artırmak sureti ile arz tarafında elde edilecek Mega-watt'lara alternatif olarak enerji verimliliği projeleri sonucu elde edilecek Nega-Watt'lar ile sanayinin faktör girdilerinde en önemli kalemlerden birisi olan enerji maliyetlerinin azaltılmasında da benzer misyonuna devam ediyor.

NEGAWATT NEDİR:

TSKB bu kapsamda uluslararası kaynaklardan elde ettiği enerji verimliliği kredilerini sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına göre tasarlayarak proje mantığı içinde ele alarak kullandırıyor.

Ülkemizin enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üzerindedir.

Aşağıdaki tablo bunu en çıplak biçimde yansıtıyor.
Sanayi ve hizmet sektörlerimiz eliyle yaratılan katma değerde sağlanacak yapısal değişiklikler ile elde edilen milli hasılanın ihtiyacı olan enerji kullanımını ciddi oranda azaltmak mümkündür. Ancak mevcut sanayi ve hizmet yapımızdaki katma değer bileşimini koruduğumuzda bile % 20'lere varan bir enerji tasarrufunun sadece doğru projelendirme ve doğru finansmanla potansiyel olarak varlığı söz konusudur.


Ülke GDP (milyar $) Tüketim (milyon TEP) Enerji yoğunluğu Kişi Başına Tüketim (TEP/nüfus)
Türkiye 190,3 72,5 0,38 1,06
Japonya 5,648 520,7 0,09 4,09
ABD 8,977,9 2,281,5 0,25 7,98
Yunanistan 144,8 28,7 0,20 2,62
OECD 27,880,9 8,970 0,19 4,68
Dünya 34,399,8 10,029 0,29 1,64

Enerji Verimliliği Yatırımı Nedir:

Üretim süresini, kaliteyi, performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini koruyarak veya iyi yönde geliştirerek aynı seviyede veya daha fazla üretim miktarı için harcanan enerji miktarını azaltıcı her türlü proses, teknik veya ekipman yatırımı Enerji Verimliliği (EV) Yatırımı olarak tanımlanır.

Tek cümle ile özetlenirse; "firmanın eğer yaptığı/yapmayı öngördüğü proje ile mevcut üretimini daha az enerji ile yapmasını sağlayan yatırım EV yatırımıdır."

Finansman Kaynakları

Hazine Müsteşarlığı Garantisi İle Temin Edilmiş Kaynaklar

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği Kredisi
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Enerji ve Çevre Kredisi
Dünya Bankası (IBRD) Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Finansmanı
İslam Kalkınma Bankası (IDB) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kısıtlı Mudaraba Finansmanı II
Alman Kalkınma Bankası (KfW) Türkiye’de İklim Koruma Programı, Faz III
Alman Kalkınma Bankası (KfW) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
Alman Kalkınma Bankası (KfW) Belediye Altyapı Finansmanı Kredisi
Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Hazine Müsteşarlığı Garantisi Olmaksızın Temin Edilmiş Kaynaklar

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevre Kredisi
Alman Kalkınma Bankası (KfW) Sanayide Kaynak Verimliliği Kredisi
Alman Kalkınma Bankası (KfW) Kaynak Verimliliği ve Sanayide Çevresel Önlemler Kredisi
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Sürdürülebilir Turizm ve Inovatif Yenilenebilir Enerji Kredisi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kaynak Verimliliği Kredisi
Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.