Kaynak Verimliliği Portalı

Artan nüfusa ve gelişen yaşam standartlarına paralel olarak küresel kaynak tüketimi de artıyor. Son yüzyılda dünya nüfusu 4 katına çıkarken ekonomik üretim 23 kat arttı. Bunun sonucunda:

  • 12 kat daha fazla fosil yakıt tüketildi,
  • 9 kat daha fazla su kullanıldı,
  • 8 kat daha fazla değerli kaynak çıkarıldı.

2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve tüketim seviyelerinin gelişen ülkelere ve artan nüfusa paralel olarak artacağı tahmin ediliyor. Mevcut büyüme trendi ise, sınırlı küresel kaynaklar nedeniyle sürdürülebilir görünmüyor.

Kaynak verimliliği; ham madde, enerji ve su gibi nadir ve tükenme potansiyeli bulunan doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve daha az girdi ile daha çok değer oluşturulması anlamına geliyor. Kaynak verimliliğinin önemli bir yönü de daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanım için geri kazanılmasıdır. Kaynak verimliliği projeleri ile mevcut üretim tesislerinin daha gelişmiş tasarım özellikleri ve yeni teknolojiler sayesinde üretim miktarı değişmeksizin enerjiyi ve diğer kaynakları daha verimli tüketmek mümkün.

Önceden atık olarak ele alınan bazı üretim prosesi yan ürünler ise kaynak verimliliği projeleri ile kullanılabilir yeni kaynaklara dönüşebiliyor.

Endüstride kaynak verimliliği, sağladığı olumlu çevresel etkilerin yanı sıra işletmelerin küresel rekabet gücünü de artırıyor.

Bankamızın Kaynak Verimliliği Föyünü incelemek için tıklayınız