Kaynak Verimliliği ve TSKB

TSKB’nin Kaynak Verimliliği Vizyonu

Doğal kaynakların verimli kullanılması, ekonominin sürdürülebilir gelişimi için kritik önem taşıyor. Türkiye’de sürdürülebilir yatırımların finansmanında öncü uygulamalara sahip olan TSKB, Türk özel sektör firmalarını kaynak verimliliği yatırımlarına teşvik ederek hem uzun vadeli rekabet gücünün artırılmasına hem de küresel iklimin korunmasına katkı sağlıyor.

TSKB’de Kaynak Verimliliği Finansmanı

Çevre dostu yatırımlar ve yenilenebilir enerji projelerinde uzman banka konumunda olan TSKB, kaynak verimliliği projelerini de 2014 yılında portföyüne dahil etmeye başladı.
2018 yıl sonu itibarıyla turizm, kimya, otomotiv, çelik, çimento ve tekstil sektörlerinde gerçekleşen 57 adet kaynak verimliliği yatırımına finansman desteği sağladı.

Finansman Olanakları

TSKB’nin uluslararası finansal kurumlardan sağladığı “Kaynak Verimliliği” temalı fonlar:

 • IFC - Çevre kirliliğini önleme, iklim değişikliğini azaltma ve kaynak verimliliğini iyileştirme (03/06/2013)
 • KfW - Sanayide Kaynak Verimliliği (20/11/2013)
 • KfW - Kaynak Verimliliği ve Çevre (31/10/2014)
 • EBRD - Kaynak Verimliliği (21/11/2014)
 • EIB - Enerji ve Çevre (24/11/2014)
 • IFC - Yenilenebilir enerji, Kaynak ve Enerji verimliliği (21/09/2015)
 • AFD Sürdürülebilir Turizm ve İnovatif Yenilenebilir Enerji (13/03/2015)

Kaynak Verimliliği Finansman Modeli

Yatırımcılar
 • Türkiye'de faaliyet gösteren, büyüme odaklı özel sektör firmaları
Öz Değerlendirme
 • TSKB tarafından sunulan ticari, operasyonel ve teknik işletme öğelerine dayalı bir öz değerlendirme anketi ile İşletmelerin potansiyel kaynak verimliliği ihtiyaçlarını tanımlamaları
Proje Değerlendirme
 • Potansiyel projelerin TSKB tarafından finansal, ekonomik ve teknik analizlerinin yapılması
Teknik Destek
 • Önerilen projelerin büyüklüğüne ve içeriğine bağlı olarak kaynak verimliliği denetimlerine ve konsept tasarımlarına ilişkin teknik destek sağlanması
Kredilendirme
 • Yatırıma özel yapılandırışmış finansman modeli

Teknik Destek

Kaynak verimliliği projeleri ile ilgili öneri ve değerlendirmeye ihtiyaç duyan müşterilerimizle teknik uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

 • Sürdürülebilir enerji çözümleri önermek
 • Yatırım projesini iyileştirmek üzere kaynak değerlendirmeleri ve saha denetimleri
 • Önerilen yatırımın ekonomik ve mali avantajlarının analizi
 • Uygun ekipman ve gelişmiş performans teknolojilerinin seçiminde destek verilmesi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.