Sektörlere Göre Potansiyel Projeler

Lojistik Şirketleri
 • Toplama ve dağıtım merkezleri ile toplam taşıma mesafesinin optimize edilerek yakıt tüketimi ve emisyon azaltımı
 • Taşıma sırasında kullanılan ambalaj malzemelerinin yeniden kullanımı veya geri dönüşümü
Otomotiv Tedarik Sektörü
 • Yeni tasarımlarla, nihai ürünün ağırlığının azaltılarak daha az ham madde kullanımı
 • Üretim atıklarının toplanması, geri dönüşümü ve ham madde olarak yeniden kullanımı ( çipler, ambalaj malzemeleri, yağlar)
Tekstil Sektörü
 • Yeni teknolojilere yatırım yaparak daha az su tüketimi
 • Boya ve diğer yardımcı kimyasallar için geri kazanım sistemlerinin üretim süreçlerine entegre edilmesi
 • Yenilikçi tasarımlarla nihai ürünlerin işlevini koruyarak üretimde daha az materyal kullanılması
 • Katı atıklarda bulunan değerli kimyasalların geri kazanılması için yeni teknoloji yatırımları
Kâğıt Sektörü
 • Kağıt hamuru hazırlamada yapılacak iyileştirmeler ile su ve enerji tüketiminin azaltılması
 • Kağıt hamuru hazırlamada boron kullanımı ile hamur verimliliğinin artırılmasıve ham madde tüketiminin azaltılması
Çelik Sektörü
 • Proses suyunun arıtılarak yeniden kullanımı ile su tüketiminin azaltılması
 • Yan ürünlerin geri kazanım tesislerinde yakıt veya ham madde olarak kullanımı
Çimento Sektörü
 • Alternatif ham maddelerin ve yakıtların kullanımı
Gıda Sektörü
 • Gazlı içecek üretimi sırasında su tüketimini azaltacak iyileştirmeler
 • Şeker ve gıda fabrikalarında ham maddelerin yıkanması ve temizlenmesi aşamalarında su tüketiminin azaltılması
Tarım Sektörü
 • Damla sulama sistemlerinin geliştirilmesi
İnşaat Sektörü
 • Yağmur suyu toplama sisteminin altyapı çalışmalarına dahil edilmesi
 • Çevre dostu bina (yeşil bina) veya fabrika yatırımları
 • Baca sistemlerinden salınan kimyasalların azaltılması veya geri kazanımı
Enerji Dağıtım Sistemleri
 • Yenileme yatırımları yapılarak elektrik kayıplarının azaltılması (örn. Transformatörlerin yenilenmesi)
Genel
 • Tüm sektörlerde işlenmiş su kanallarındaki sızıntıların önlemesi
 • Üretim için gereken ham madde miktarını azaltıcı proses/ürün geliştirilmesi
 • Üretim için gereken ham madde miktarını azaltıcı proseslerin geliştirilmesi
 • Tüm proseslerde malzeme, enerji ve su tüketiminden tasarruf etmek için Ar-Ge/Ür-Ge projelerinin geliştirilmesi
 • Su kayıplarını azaltmak için basınçlı ve basınçsız boru hatları üretiminde teknoloji yatırımlarının yapılması
 • A++ çamaşır makinesi veya buzdolabı gibi enerji tasarrufu sağlayan elektronik eşyaların üretilmesi için Ar-Ge/Ür-Ge projeleri yürütülmesi
 • Su tüketimini azaltmaya yönelik armatür üretimi veya kullanımı
 • Atık proses suyunun proseste yeniden kullanılmak üzere geri kazanımı
Kaynak Verimliliği Yönetimi

Kaynakların(malzeme, enerji, su ve atık) verimli bir şekilde yönetimi ile ürün, proses ve organizasyonda sürekli iyileştirmeler yapılabiliyor. Bu sayede hem kaynak tüketim maliyetlerin hem de çevresel etkilerin azaltılması mümkün hale geliyor.

Kaynak Verimliliği Denetimi

Kaynak verimliliği denetimleri işletme genelinde kaynak kullanımının kapsamlı bir resmini sunar. İşletmenin büyüklüğüne ve yapısına göre yürütülen denetim süreci sonunda kaynak verimliliği performansı “yüksek”, “orta” veya “düşük” olarak derecelendiriliyor. Ayrıca, muhtemel geri dönüş süreleri ile birlikte kaynak verimliliği teknolojileri yatırımlarının maliyet-fayda analizi de yapılabiliyor.

Öz Değerlendirme

Şirketinizin kaynak verimliliği potansiyelini belirlemek için Öz Değerlendirme Formunu doldurabilirsiniz. Öz Değerlendirme Formuna ulaşmak için tıklayınız

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.