Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme (Eret)

TSKB, 2005 yılından bu yana, Türkiye’de bir ilk olan, ERET – Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’ni (Environmental Risk Evaluation Tool) oluşturarak, kredilendirme faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan çevresel ve sosyal risk notunu hesaplayarak, süreçlerine dahil ediyor.

TSKB’de Finansal Danışmanlık bölümü ile koordineli olarak proje değerlendirmesi yapan Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Bölümü projenin teknik fizibilitesine ek olarak çevresel ve sosyal etkilerini de değerlendiriyor.

TSKB’de çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi projenin yatırım tutarından bağımsız olarak proje ile oluşacak tüm olası etkiler analiz edilerek gerçekleştiriliyor.

45 başlığa cevap arayarak notlama yapan bir çevresel risk değerlendirme modeli olan ERET, TSKB’de gönüllülük ilkesiyle geliştirilerek uygulamaya alındı.

Model, TSKB tarafından kredilendirilmek üzere değerlendirilen yatırım projesinden ve proje sahibinin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etki ile yasal ve finansal olası yükümlülüklerin, mevcut ve ileriye dönük bir perspektifle etüt edilmesine dayanıyor. Çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında, çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği müşteriyle iş birliği içinde hazırlanan bir plan dâhilinde yapılandırılıyor.

ERET Modelinin çevresel notlandırma metodolojisi TSKB ekipleri tarafından sürekli gözden geçirilerek, değişen koşullara göre yüksek riskli konuların hesaplama sürecindeki ağırlıkları artırılarak, risk teşkil eden konuların daha fazla öne çıkması sağlanıyor.

TSKB ERET SONUÇLARI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Risk Kategorisi (Firma)
A - 2 - 2 1 9 5 5 5 4 3
B+ 21 7 11 9 10 9 13 18 16 15 14
B- 21 7 12 15 22 42 40 36 22 31 16
C 30 25 15 24 31 27 21 60 17 2 3
Risk Kategorisi (Proje)
A - 3 - 1 - 6 3 2 3 3 4
B+ 13 2 3 3 7 7 9 15 18 13 11
B- 13 8 11 24 24 47 48 63 25 23 18
C 38 27 24 22 33 27 19 39 14 13 3
Proje Sayısı 51 37 38 50 64 87 79 119 60 52 36

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.