Kazan bacalarından atılan atık ısının geri kazanımı

Proje Özeti

Uygulanan projede amaçlanan kazan bacalarından attığımız atık ısının kazan besleme suyuna aktarılıp besi suyu sıcaklığının artırılması.

Besi suyu sıcaklığının artırılması ile daha önce 102 derecede beslenen kazan 140 derecede beslendi ve yaklaşık 38 derece kazanç ile kazanın çalışma yükü hafifletildi.

Ekonomizer havada bulunan yoğun silis tozlarından dolayı borulu tip olarak seçildi.Ekonomizerler 579 kW kapasiteli olup iki kazan içinde uygulaması yapıldı.

Gözlemler besi suyu hattı üzerine yerleştirilen sıcaklık göstergeleri yardımıyla yapıldı.Hedeflenen değerlerin gerçekleştiği gözlendi.

Proje Bilgileri

Proje Adı Kazan bacalarından atılan atık ısının geri kazanımı

Anahtar Tanım Atık Isı

 • Atık Isı
 • Yalıtım
 • İşletme İyileştirmesi
 • Proses İyileştirmesi, Değişikliği
 • Yanma Kontrolu
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Buhar Sistemi
 • Fan/Motor
 • Aydınlatma,
 • Yeniden Kullanım
 • Diğer

Özet Bilgiler

Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 31 TEP
Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 310.714.560 kcal Orjinal birim
Toplam Tasarruf Miktarı (Maliyet) 15.958 YTL veya US$
Tasarruf Oranı 7,77 %
(Toplam Tasarruf / Toplam Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 64.000 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 4 Ay
Esas Alınan Döviz Kuru ...................... YTL /US$

Proje Uygulaması Öncesi Durum

Proje öncesinde bacagazından enerji direkt olarak atılmakta idi.2001 yılında gündeme gelen fakat Fuel-Oil kullanıldığı için dezavantajları düşünülerek yapımından vazgeçilen projeye 2005 yılı Kasım'ında doğalgaz'a geçiş ile birlikte hız verildi ve 2006 yılı şubat ayında uygulama bitirildi.

Proje Süreçleri

Projenin uygulanması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü süreçler yıl olarak belirtilir.

Planlama 2001 2005
Proje Hazırlama 2005 2005
Uygulama 2006 2006
Bitiş 2006
İzleme 2006 2006

Uygulama

Uygulama eski bacanın sökülerek yerine ekonomizer takılması ile gerçekleştirildi.

Uygulama 2006 Mart ayında bitirildi.

Tasarruf Miktarı

a) Genel

Tasarruf miktarları hesaplaması için 1999 yılından 2006 Temmuz'a kadar kullanılan Kazan yakıtları baz alınarak yapıldı.Tasarruf Miktaralarına Fuel-Oil kullanımından kaynaklı fiyat yüksekliği yansıtılmadı sadece doğalgaz fiyatı baz alınarak değerlendirme yapıldı.

Tasarruf miktarları aylık olarak verildi.

b) EVUP grubu için;

Sağlanan tasarruf miktarları aşağıdaki formatta verilir.

Tasarruf Miktarı (Enerji) 31 TEP
Tasarruf Miktarı (Enerji) 310.714.560 kcal Orjinal birim (Elektrik; ... kWh/yıl, Fuel Oil; ... Ton/yıl vb.)
Tasarruf Miktarı (Maliyet) 15.958 YTL ve/ veya US$
Tasarruf Oranı 7,77 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Fabrikanın Toplam Enerji Tüketimi)

Tasarruf Oranı 12,67 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Proses veya Ekipman Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 64.000 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 4 Ay

Maliyet Analizi

Proje ile ilgili yatırım bilgileri çerçevesinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilir.

Yatırım miktarı 64.000 YTL ve/ veya US$
Geri ödeme süresi 4 Ay

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.