Soğutma Grubunun verimli çalıştırılması

Proje Özeti

Uyulama da amaçlanan kullanılmayan mahallerin çok olduğu idari binada mevcut klima sistemi devre dışı bırakılarak split klimalarla soğutma işleminin yapılması.

Soğutma Grubu üç ana grubun soğutma işlemini yapmak için kullanılmakta idi.Bunlar; Alüminyum tankları, Donatılı üretim merkezi ve İdari bina.

Uygulamadan önce soğutma,merkezi sistem üzerinden yapılmakta idi.

Temmuz aylarına ait tüketimler aylık bazda aşağıda ki gibidir.

Temmuz 2001 42.956
Temmuz 2002 56.918

Uygulama sonrası mevcut sistem sadece Alüminyum soğutma işlemi için kullanılırken 2005 yılında artan ve devam eden Donatılı Gazbeton üretimi sebebi ile bu proses için soğutma grubundan faydalanılmaktadır.

Uygulama sonrası tüketim değerleri aşağıda ki gibi gerçekleşmiştir.

Temmuz 2003 18.423
Temmuz 2004 19.046
Temmuz 2005 29.695
Temmuz 2006 24.485

Proje Bilgileri

Proje Adı Soğutma Grubunun verimli çalıştırılması

Anahtar Tanım Proses İyileştirmesi,Değişikliği

 • Atık Isı
 • Yalıtım
 • İşletme İyileştirmesi
 • Proses İyileştirmesi, Değişikliği
 • Yanma Kontrolu
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Buhar Sistemi
 • Fan/Motor
 • Aydınlatma,
 • Yeniden Kullanım
 • Diğer

Özet Bilgiler

Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 6,72 TEP
Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 28.000 kW Orjinal birim
Toplam Tasarruf Miktarı (Maliyet) 3.052 YTL veya US$
Tasarruf Oranı 1,68 %
(Toplam Tasarruf / Toplam Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 30.000 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 10 Ay
Esas Alınan Döviz Kuru ...................... YTL /US$

Proje Uygulaması Öncesi Durum

Soğutma Grubu üç ana grubun soğutma işlemini yapmak için kullanılmakta idi.Bunlar; Alüminyum tankları, Donatılı üretim merkezi ve İdari bina.

Uygulamadan önce soğutma merkezi sistem üzerinden yapılmakta idi.

Temmuz aylarına ait tüketimler aylık bazda aşağıda ki gibidir.

Temmuz 2001 42.956
Temmuz 2002 56.918

Proje Süreçleri

Projenin uygulanması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü süreçler yıl olarak belirtilir.


Başlangıç Bitiş
Planlama 2003 2003
Proje Hazırlama 2003 2003
Uygulama 2003 2003
Bitiş 2003 2003
İzleme 2003 2006

Uygulama

a) 2003 yılı yazında gerçekleştirildi.

Tasarruf Miktarı

a) Genel

Tüm enerji türleri için esas alınan ısıl değer ve çevrim katsayıları; yakıtlarla ilgili rakamsal bilginin yer aldığı her yerde, hesaplamaların olduğu bölümlerde ve tasarruf veya tüketim miktarlarının belirtildiği yerlerde mutlaka verilir.

Elektrik enerjisi tasarrufu sağlanan projeler için;

Elektrik enerjisinin TEP'e çevrilmesinde, 1 kWh = 2400 Kcal alınır.

b) EVUP grubu için;

Sağlanan tasarruf miktarları aşağıdaki formatta verilir.

Tasarruf Miktarı (Enerji) 6,72 TEP
Tasarruf Miktarı (Enerji) 28.000 kWl Orjinal birim (Elektrik; ... kWh/yıl, Fuel Oil; ... Ton/yıl vb.)
Tasarruf Miktarı (Maliyet) 3.052 YTL ve/veya US$
Tasarruf Oranı 1,68 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Fabrikanın Toplam Enerji Tüketimi)

Tasarruf Oranı 4,34 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Proses veya Ekipman Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 30.000 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 10 Ay

Maliyet Analizi

Proje ile ilgili yatırım bilgileri çerçevesinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilir.

Yatırım miktarı 30.000 YTL
Geri ödeme süresi 10 Ay
Hesaplanan İç Karlılık Oranı ...................... %

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.