Çevre

Dünyamız, Sanayi Devrimi, Bilim ve Teknolojideki gelişmeler ile hızla büyüdü, artan üretimle seçenekler çoğaldı. Hızla gelişen dünyamızda, üretim süreçleri ve artan nüfusun ihtiyaçları ile tükenen kaynaklar, bozulan ekosistem ve değişen iklim ile geri dönülemez, geleceğimizi tehdit eder boyutlara ulaştı.. 20. yy’ın son çeyreğinde ozon tabakasındaki delinme, sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi kavramlar gündemimizde üst sıralara yerleşti. Bu yeni kavramlarla birlikte, dünyamız kalkınmanın sadece ekonomik değil, ekolojik ve sosyal boyutlarıyla karşılaştı. Hızla artan dünya nüfusu, artan taleplerin tartışıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nda katılımcılar “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramıyla tanıştı. 1987 yılında, BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporda yer alan sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından ödün verilmeksizin karşılanabilmesi süreci” olarak tanımlandı. Sürdürülebilir bankacılığın temeleri ise, 1992’de finansal kurumların çevresel riskleri nasıl yöneteceklerini tanımlaması amacıyla BM Çevre Programı Finans İnisiyatifi’nin (UNEP FI) kurulmasıyla atıldı. Bu bağlamda, finans kuruluşlarının yatırımlarında uygulayacakları çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ilkelerinin belirlendiği bir taahhütname hazırlandı. Dünya çağında 170’den fazla kuruluşu onayladığı taahhütnameye Türkiye’den ilk imzayı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası attı.

TSKB, iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik sunduğu finansman modelleri ile yatırım projelerine destek sağlarken çevresel ve sosyal konuları da gözeterek ve etkileri kaynağında azaltan bir yaklaşım izliyor. Her yıl bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini ölçümleyip, kaynak tüketimlerini izleyip, azaltmak için önlemler alıyor. Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olan TSKB, periyodik olarak yayınladığı sürdürülebilirlik raporları ile tüm çevresel ve sosyal performans sonuçlarını paydaşları ile şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Çevre ve sürdürülebilirlik alanında sosyal sorumluluk anlayışıyla çeşitli bilinçlendirme platformlarını da destekleyen TSKB, ülkemizin düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi için destek veriyor.

www.cevreciyiz.com

www.tskbenerjiverimliligi.com

İÇ ÇEVRE ETKİLERİ

TSKB, finansal faaliyetleriyle sınırlı kalmaksızın, yerleşkelerinde ve iş süreçlerinde de çevreyi gözeten bir yaklaşım benimsiyor.

TSKB faaliyetlerinden kaynaklanan tüketimlerini 2006 yılından bu yana ölçümleyerek, iyileştirme planları geliştirerek, hedefler belirliyor. Bankamızda bu kapsamda hizmet binalarında tüketilen elektrik, su, yakıt, kâğıt ve diğer atıklara ilişkin periyodik ölçümler gerçekleştiriliyor.

  • Yüzde 40 daha az karbon ayak izi yaratıyor;
  • Yüzde 25 daha az elektrik,
  • Yüzde 32 daha az doğalgaz,
  • Yüzde 27 daha az kâğıt,
  • Yüzde 32 daha az su tüketiyor.

TSKB’nin kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan dış çevre etkileri Sürdürülebilirliğin Finansmanı bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.