Paydaş Katılımı

TSKB, günlük hizmet döngüsü başta olmak üzere çok sayıda kanal ve mecra üzerinden paydaşlarıyla diyalogunu sürdürüyor. Paydaş iletişimi ile elde edilen geri bildirimler, TSKB’nin stratejik önceliklerinin belirlemesinde ve politikaların tasarlanarak icrasında değerli katkılar sağlıyor.

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanında işbirliği içinde çalıştığı ulusal ve uluslararası inisiyatifler:

  • UNEP FI’a üye olan ilk Türk bankası
  • Karbon Saydamlık (Carbon Disclosure) Projesi’ne başladığı yıldan bu yana katılım
  • Su Saydamlık Projesi’nin Türkiye’de imzacısı ilk iki finansal kuruluştan biri
  • Birleşmiş Milletler “Global Compact”a üye ilk Türk Kalkınma ve Yatırım Bankası
  • Global Reporting Initiatiative (GRI)’ nin organizasyonel üyesi
  • Ayrıca Global Compact Türkiye Ağı Yönetim Kurulunda finans sektöründe yer alan iki kurumdan biri
  • 2009 yılından itibaren Türkiye Bankalar Birliği -TBB’de kurulan Sürdürülebilir Büyümede Finans Sektörünün Rolü Çalışma Grubunun başkanlığı
  • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) üyeliği
  • Long Term Investors Club Üyeliği (LTIC)

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.