Sürdürülebilirlik Komitesi

TSKB, sürdürülebilir bankacılık alanında öncü uygulamaları ile Türk finans sektöründe ayrışarak önemli başarılara imza atıyor. Bankacılık faaliyetleriyle oluşan çevresel ve sosyal etkileri yöneterek azaltılması ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin desteklenmesi amacıyla yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları ile ekonominin geleceği koruyarak büyümesi için değer yaratılıyor.

TSKB, Ocak 2015 itibari ile "TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi" ni kurdu.

Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, üç Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşuyor.
 • Komitenin, üst düzey yöneticiler ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları başkanlarından oluşan bir yönetim komitesi bulunuyor. 

Üyeler:

 • Ozan Uyar - YK Üyesi
 • Mithat Rende - YK Üyesi
 • Zeynep Hansu Uçar - YK Üyesi
 • Ece Börü - Genel Müdür
 • Meral Murathan - Genel Müdür Yardımcısı
 • Hasan Hepkaya - Genel Müdür Yardımcısı

Görevler:

 • Banka’nın sürdürülebilirlik alanındaki stratejisi, vizyonu ve hedefleri kapsamında oluşturulacak iş planlarının ve yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik Politikası ve tamamlayıcı politikalarını oluşturmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak ve onaylanan politikaların tüm iş süreçlerine entegre edilmesini sağlamak,
 • İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve fırsatların önceliklendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri ve trendleri takip etmek ve gerektiğinde Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi’ne geliştirici tavsiyelerde bulunmak,
 • Banka’nın sürdürülebilirlik stratejisiyle paralel yeni iş fırsatlarını ve sosyal sorumluluk projelerini konularında tavsiyelerde bulunmak,
 • Banka’nın kredilendirme sürecinde önem verilen çevresel ve sosyal risklerle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat standart yaklaşımları takip etmek,
 • Sürdürülebilirlik ağını geliştirmek anlamında Banka’nın işbirliği yapacağı alanlar hakkında önerilerde bulunmaktır.
Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi

TSKB Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcıları ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları başkanlarından oluşan 14 kişilik Yönetim Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi'ne raporlama yapıyor. Yönetim Komitesi'ne bağlı Strateji, Kurumsal Yönetişim, Çevre ve İklim, Sosyal Etki ve Kapsayıcılık alanlarında çalışan 11 adet Çalışma Grubu yer alıyor. Sürdürülebilirlik Koordinatörü tüm yapının koordinasyonunu yürütüyor. Bankanın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ekibi ise Yönetim Komitesi'ne bağlı bir çalışma grubu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Görevler:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetimi
 • Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve kapasite gelişimi
 • Sürdürülebilirliğin bankacılık ürün ve süreçlerine entegrasyonu
 • İç-dış çevresel etkilerin yönetimi ve sosyal sorumluluk
 • Sürdürülebilirliğin iletişimi
 • Sürdürülebilirlik ölçüm ve raporlamaları


cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.