Sürdürülebilirlik Komitesi

TSKB, sürdürülebilir bankacılık alanında öncü uygulamaları ile Türk finans sektöründe ayrışarak önemli başarılara imza atıyor. Bankacılık faaliyetleriyle oluşan çevresel ve sosyal etkileri yöneterek azaltılması ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin desteklenmesi amacıyla yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları ile ekonominin geleceği koruyarak büyümesi için değer yaratılıyor.

TSKB sürdürülebilirlik konularında yapılanmasını gözden geçirerek Ocak 2015 itibari ile "TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi" ni kurdu.

Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, üç Yönetim Kurulu Üyesi, bir Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşuyor.
 • Komitenin 19 üyeden oluşan bir alt komitesi bulunuyor.

Üyeler:

 • Ozan Uyar - YK Üyesi
 • Mithat Rende - YK Üyesi
 • Zeynep Hansu Uçar - YK Üyesi
 • Ece Börü - Genel Müdür
 • Meral Murathan - Genel Müdür Yardımcısı
 • Hasan Hepkaya - Genel Müdür Yardımcısı

Görevler:

 • Banka’nın sürdürülebilirlik alanındaki stratejisi, vizyonu ve hedefleri kapsamında oluşturulacak iş planlarının ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu
 • Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak uluslararası gelişmelerin, kamusal düzenlemelerin ve trendlerin takip edilmesi ve gerektiğinde Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ne geliştirici tavsiyelerde bulunulması
 • Sürdürülebilirlik Politikası ve tamamlayıcı politikalarını oluşturmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak ve onaylanan politikaların tüm iş süreçlerine entegre edilmesini sağlamak,
 • İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve fırsatların önceliklendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak,
Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

TSKB’nin farklı departmanların yöneticilerinden 19 üyeden oluşan alt komite, TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlama yapıyor. Bankanın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ekibi ise alt komiteye bağlı bir çalışma grubu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Görevler:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetimi
 • Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve kapasite gelişimi
 • Sürdürülebilirliğin bankacılık ürün ve süreçlerine entegrasyonu
 • İç-dış çevresel etkilerin yönetimi ve sosyal sorumluluk
 • Sürdürülebilirliğin iletişimi
 • Sürdürülebilirlik ölçüm ve raporlamaları

Üyeler:

 • Coşkun Kanberoğlu (Başkan) - Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürü
 • Ayşe Nazlıca - Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
 • Burcu Ünüvar - Ekonomik Araştırmalar Müdürü
 • Canan Coşkun - Kurumsal İletişim Müdürü
 • Yavuz Yılmaz – Bütçe Planlama Müdürü
 • Kadir Sancar - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü
 • Sevilay Kıran – Kredi Analiz Müdürü
 • Elif Aydoğan Özdemir - Kredi İzleme Müdürü
 • Hüseyin Gürel - Kurumsal Pazarlama Müdürü
 • Çağla Eker Altınkulp - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi
 • Bahadır Koçaker - Kalkınma Finansmanı Kurumları Yöneticisi
 • Gizem Erarslan - Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
 • Gonca Kalkan – Proje Finansmanı Grup Yöneticisi
 • Ece Coşkuntürk - Kalkınma Finansmanı Kurumları Grup Yöneticisi
 • Özen Çaylı - Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
 • Başak Ataözden - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yönetici Yardımcısı
 • Nihal Özkan – Kredi Analiz Yöneticisi
 • Selen Antmen – Kalkınma Finansmanı Kurumları Uzmanı
 • Tulu Ertem - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Grup Yöneticisi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.