Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

TSKB, 2005 yılında sürdürülebilir bankacılık çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım atarak Çevre Yönetim Sistemi’ni kurdu. 2012 yılında bu sistemi daha da geliştirilerek Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi olarak daha üst seviyeye yükseltti. TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

TSKB kurduğu Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile aşağıda yer alan 6 amacı hedefliyor:

  • Kredilendirme faaliyetinden kaynaklanan çevresel risklerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi,
  • TSKB’nin operasyonel hizmetlerinden dolayı oluşan elektrik, su, doğal gaz kullanımı, kâğıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi iç çevresel etkilerin kontrolü ve sistematik yönetimi,
  • TSKB’nin ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir bankacılık perspektifinden geliştirilerek, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanı,
  • Tüm TSKB çalışanlarının ve paydaşlarının sürdürülebilirlik konularında sürekli bilgilendirilmesi ve süreçlere aktif olarak katılımının sağlanarak bu konulardaki duyarlılığın artırılması.
  • Bankanın paydaşları ile paylaşılmak üzere Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında periyodik olarak sürdürülebilirlik raporu hazırlanması ve iyi sürdürülebilirlik uygulamaları için paydaşların desteklenmesi,
  • ISO 14064 kapsamında Bankanın karbon ayak izinin periyodik olarak hesaplanması ve karbon ayak izinin sıfırlanarak sıfır karbon prensipleri ile bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi.

ISO 14001

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi projesini 2005 yılında başlatan ve 2006 yılında ilk ISO 14001 Belgesini alan ilk banka olan TSKB, izleyen yıllarda periyodik ISO 14001 denetimlerini başarı ile tamamlayarak, bu sertifikasyonu korunmaya devam ediyor.

ISO 14064

TSKB, iklim değişikliğinin kaynak kullanımı ve üretim gibi faaliyetlerde neden olacağı değişiklikler kapsamında, dünya atmosferindeki sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart olan ISO 14064-1 sertifikasını almaya hak kazanan ilk banka olmuştur.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Ekibi (SYSE)

TSKB’de “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi”’nin devamlılığı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Ekibi (SYSE) tarafından sağlanıyor. Ekibin temeli 2005 yılında kurulan Çevre Yönetim Sistemi çalışma grubunda atıldı. 2012 yılında ise Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasıyla ekip Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Ekibi olarak değişti. 2015 yılından bu yana Çalışma Grubu Sorumlusu tarafından idare edilen Grup, organizasyon yapısında Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu’nun altında bulunup, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetilmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.