TSKB’nin Sürdürülebilirlik Alanındaki İmzacılıkları

TSKB, özellikle sürdürülebilirlik alanındaki taahhütleri kapsamında pek çok farklı bildirge ve prensibin imzacısı konumunda bulunuyor.

 • KAGİDER "Fırsat Eşitliği Modeli" (FEM) Sertifikası
 • IDFC tarafından oluşturulan iklim deklarasyonu
 • European Long-Term Investors (ELTI) üyeleri tarafından COP21 kapsamında oluşturulan düşük karbon ekonomisine geçiş bildirgesi
 • Kadının güçlenmesi prensipleri (WEPS)
 • EBRD ile UNEP FI ortaklığında gerçekleştirilen enerji verimliliği ortak bildirisi
 • Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi
 • UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kurucu imzacılığı
 • Dünya Kalkınma Bankaları Ortak Deklarasyonu imzacılığı (FIC) 
 • İklim Değişikliği ile Mücadele Deklarasyonu imzacılığı (FIC) 
 • Biyoçeşitliliğin Korunması Deklarasyonu imzacılığı (FIC) 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deklarasyonu imzacılığı (FIC) 
 • Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti Deklarasyonu imzacılığı (IDFC)