İnsan Kaynakları Uygulamaları

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sisteminin sonuçları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlaması, ödüllendirme ve ücret artışlarının tespitinde kullanılıyor.

Yetkinliklere ve hedeflere dayalı olan TSKB Performans Yönetim Sisteminin esasları:

  • Yetkinliklerin belirlenmesi - derecelendirilmesi
  • Kurum hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi
  • Birebir yapılan görüşmeler
  • Kişisel gelişim planlarının hazırlanması

Ödül, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

TSKB rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uyguluyor. Konusunda uzman danışmanlar tarafından düzenli yapılan piyasa ücret araştırmaları, bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınıyor. Ücret artışlarında; çalışanların performansı, kendilerini geliştirme çabaları, piyasa ücret araştırma sonuçları ve enflasyon oranı dikkate alınıyor. Çalışanlara, aylık ücret, Banka kârından temettü ve Performans Yönetim Sistemi sonuçlarına göre üstün başarı gösterilmesi durumunda prim ödemesi yapılıyor.

TSKB, Asya yakasında ikamet eden çalışanları için İstanbul Boğazı’nın sunduğu deniz ulaşımı olanağını etkin olarak kullanıyor. Gerçekleştirdiği deniz taşıması organizasyonuyla; Kabataş İskelesi’ne çok yakın olan Genel Müdürlük binasında, çalışanlarına 8 dakikada Üsküdar’a geçme imkânı sunuyor ve böylece çevreci bankacılık misyonuna uygun olarak karbon salınımını azaltıyor. Ayrıca hem Asya hem Avrupa yakalarında İstanbul’un çeşitli semtlerine ulaşımı sağlayan karayolu servisleri bulunuyor.

Genel Müdürlük çalışanlarına TSKB yerleşkesinde açık büfe öğle yemeği ve içecek sunuluyor..Güvenli Çalışma

TSKB, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli yaşamalarının önemini benimsemiş ve bu konuları insan kaynakları politika ve uygulamalarında içselleştirmiş bir kurumsal vatandaştır.

TSKB’nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binaları ile Ankara Şubesi'nde, Türkiye'de geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum gözetilmektedir. Oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aracılığı ile mevzuat kapsamında Banka’nın yükümlülükleri, fiziksel koşulları ve teknik altyapısı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Banka binalarında hizmet veren iştirak şirketlerin ve alt işverenlerin temsilcilerinin de yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 6 Banka çalışanı, 1 İSG uzmanı, 1 İşyeri Hekimi, 3 iştirak şirket temsilcisi ve 7 alt işveren temsilcisi olmak üzere 18 kişiden oluşmaktadır. Kurul’a Bina İşletim ve İdari İşler Müdürü başkanlık etmektedir. Yürütülen faaliyetler Banka’nın intranet sayfasında güncel olarak duyurulmaktadır. Banka, bunlara ek olarak, dünyadaki çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alan bir politika uygulamaktadır.


“Sıfır Kaza” Seviyesi

TSKB, işyerinde sıfır kaza seviyesini sürdürmeyi değişmez kurumsal hedefi olarak görüyor. Ayrıca TSKB, işyerinde sağlık ve güvenliği eksiksiz sağlamak hedefiyle sağlık ve güvenlik alanında uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışıyor. TSKB İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışanlara her yıl bu eğitimler veriliyor. Eğitim göstergelerine ulaşmak için tıklayın.

Sıfır Kaza Seviyeleri bilgilerine ulaşmak için tıklayın.Tazminat Politikası

Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi, İş Kanunu hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren çalışana ya da çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına  İş Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ödeniyor.


İhbar Tazminatı

İhbar süresi, İş Kanunu’nun ilgili maddesinde belirlenen bildirim sürelerine göre uygulanıyor. Bildirim süresinin uygulanmadığı durumlarda, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ihbar tazminatı ödeniyor. Bildirim süresinin uygulandığı durumlarda, bildirim süreleri içinde günlük iki saatten az olmamak üzere iş arama izni veriliyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.