TSKB Tarihi

  • 1950’ler
  • 1960’lar
  • 1970’ler
  • 1980’ler
  • 1990’lar
  • 2000’ler
  • 2010’lar
  • 2020’ler
1950'Lİ YILLAR

Özel sektöre proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini

Türk özel sektörünün kalkınmasına destek misyonuyla kurulan TSKB, kalkınma ve yatırım bankacılığı alanlarında kilit önemde görevler üstlendi: Proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini, proje sponsorlarına teknik danışmanlık ve sermaye piyasasının kurulmasına yönelik ilk etüt, öncülük ve inisiyatifler bu çalışmalar arasında yer aldı. TSKB, aynı dönemde, ithalat için gerekli dövizi kredi olarak verebilen tek banka ve Marshall yardım fonundan serbest kalan dövizin peşin para ile satışına aracılık eden tek kurum olarak faaliyet gösterdi.

50’lerdeki İlkler ve Öncülükler

  • Özel sektöre proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini
  • Proje sponsorlarına teknik danışmanlık
  • Sermaye piyasasının kurulmasına yönelik ilk etüt ve öncülükler
  • Ülkede döviz yokluğu en üst seviyelereyken ithalat için gerekli dövizi kredi olarak verebilen tek kuruluş
  • Marshall yardım fonundan serbest kalan dövizin peşin para ile satışına aracılık eden tek kuruluş
1960'LI YILLAR

Hisse senedi portföyünden ilk halka arzlar

TSKB, şirket bonolarının ihracı, yüklenimi ve garantörlüğü ile hisse senedi portföyünden ilk halka arz çalışmalarını gerçekleştirdi. Türkiye’de hesap ve kayıtları uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenen ilk kurum oldu. TSKB, Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli roller üstlendi: İlk Türk otobüsü, ilk Türk otomobili, otomobil lastiği, LPG gaz tüpü, yüksek gerilim kablosu, pil, karton, plastik ve akrilik elyaf gibi çok farklı ürün Banka’nın verdiği kredi desteği ile hayat buldu.

60’lardaki İlkler ve Öncülükler

  • Şirket bonoları ihracı, yüklenimi ve garantörlüğü
  • Hisse senedi portföyünden ilk halka arzlar
  • Uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından ilk bağımsız denetim
  • TSKB IFC'nin Türkiye'deki ilk iştiraki
  • İlk Türk otobüsü, ilk Türk otomobili, otomobil lastiği, lpg gaz tüpü, yüksek gerilim kablosu üretimine kredi desteği
  • İlk Türk müzik plağı, ilk sinema sektörü kredisi
  • İlk Türk pili, ilk kolalı içecek, tuvalet kağıdı, kurşun kalemi, kartonu, plastiği, akrilik elyafı
1970'Lİ YILLAR

Sanayi ve hizmet sektörlerine dair büyük çaplı araştırma hizmetleri

TSKB, Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerine özel sermaye yatırımlarının teşviki çalışmalarında görev üstlendi.

İlk uzun vadeli tahvil ihracını aynı yıllarda tamamlayan TSKB, Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredileri aracığıyla ilk fon teminini aynı dönemde gerçekleştirdi. Banka, bu dönemde bir ilke daha imza atarak sanayi ve hizmet sektörlerine kapsamlı araştırma hizmetleri sunmaya başladı.

70’lerdeki İlkler ve Öncülükler

  • Gelişmekte olan bölgelere özel sermaye yatırımı teşviki
  • Kendine ait ilk uzun vadeli tahvil ihracı
  • Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredileri aracığıyla fon temini
  • Sanayi ve hizmet sektörlerine dair büyük çaplı araştırma hizmetleri
1980'Lİ YILLAR

Bakiyeyi yüklenim metoduyla ilk şirket halka arzları

TSKB’nin kalkınma ve yatırım bankacılığı misyonu kapsamında özel sektöre kaynak aktarma faaliyetleri tüm hızıyla devam etti. TSKB’nin uluslararası ilişkilerinde çok önemli açılımlar yaşandı: Banka, Japon sermaye piyasasında bonolarını (Samurai bonds) başarıyla ihraç etti; Avrupa ve Japon finans kuruluşlarıyla ilişkilerini çeşitlendirerek yeni kaynaklar sağladı. TSKB, aynı dönemde Türkiye Özelleştirme Master Planı’nın hazırlanmasında görev aldı ve kamuya ait çimento fabrikalarına özelleştirme danışmanlığı hizmeti sundu.

80’lerdeki İlkler ve Öncülükler

  • Türk ekonomisinin kısa vadeli ekonometrik modelinin oluşturulması
  • Türkiye'deki mali sektörün fon akım modelinin oluşturulması
  • Kur riski korumalı döviz cinsi yatırım kredileri tesisi (FERIS)
  • Uluslararası sermaye piyasalarında kendi tahvillerinin ihracı (Tokyo),
  • Çeşitli sektörlere ilişkin üretici anketleri düzenlenmesi
  • Avrupa ve Japon finans kuruluşlarından alıcı kredileri temini (1970'ler ve 1980'ler)
  • Uluslararası danışmanlık kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde tekstil ve diğer sektörlerde danışmanlık hizmeti,
  • Devlete ait çimento fabrikalarına özelleştirme danışmanlığı hizmeti
  • Türkiye Özelleştirme Master Planı'nın hazırlanması
  • Bakiyeyi yüklenim metoduyla ilk şirket halka arzları
  • İslam Kalkınma Bankası ile sermaye piyasası ilişkileri kurulması
  • Banka bonosu ve banka garantili bono uygulamaları
  • Türkiye'deki ilk diş protezi, ilk çağdaş ambalajlama, ilk çift bıçaklı traş makinası çağdaş yöntemlerle üretilen ilk spor ayakkabı, ilk ileri teknoloji gazetecilik, ilk Türkçe ansiklopedi
  • Çağdaş sera çiçekçiliğinin ilk uygulaması için kredi desteği
1990'LI YILLAR

Avrupa Yatırım Bankası tarafından kurulan Risk Sermayesi Fonu'nun yönetimi

TSKB’nin yatırım bankacılığı alanındaki etkinliği artarken uluslararası bankalarla olan işbirliği de gelişmeye ve çeşitlenmeye devam etti. Uluslararası finans kurumları ile uzun vadeli döviz ve faiz swap anlaşmaları imzalandı. Özbekistan’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’na danışmanlık hizmeti verildi. Aynı dönemde, başarılı halka arz çalışmalarına imza atıldı. Türkiye’de tezgâh üstü tahvil ve hisse senetleri piyasalarının kuruluşuna öncülük eden Banka, BİST’in faaliyete geçmesiyle beraber bu sahadaki etkinliğini artırdı. Sermaye piyasalarının lider kurumlarından biri olarak çalışmalarına devam etti.

90’lardaki İlkler ve Öncülükler

  • Uluslararası bankalarla uzun vadeli döviz ve faiz swap anlaşmaları imzalama
  • Sanayi sektörüne değişken faizli orta vadeli TL cinsi kredi temini
  • Özbekistan'da Dünya Bankası'na (EBRD) danışmanlık hizmeti
  • Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından kurulan Risk Sermayesi Fonu'nun yönetimi
  • Dünya Bankası tarafından desteklenen “Risk Yönetimi İncelemesi” programına gönüllü katılım
2000'Lİ YILLAR

Doğu Avrupa Bölgesi’nde “Yılın Sürdürülebilir Bankası

TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık yolculuğu hız kazandı. Uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmayı öngören TSKB, ilk kez uluslararası sendikasyon ve murabaha piyasalarından fon sağladı. Çevre konusunun tüm dünyada büyük önem kazandığı bu dönemde ilk “çevre temalı” kredi çalışmalarını başlattı. Kurumsal müşterilerini doğrudan kredilendiren TSKB, APEX Bankacılığı kapsamında ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri ile işbirliğine gitti ve dolaylı fonlama çalışmalarıyla KOBİ’lere artan oranda kaynak aktardı.

Çevre Yönetim Sistemini kuran TSKB ISO 14001 standardı alan ilk Türk bankası oldu. FT- IFC ortaklığında düzenlenen Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri kapsamında üç yıl üst üste birinci oldu. Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olurken, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI)’ne katılarak çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı uluslararası kuruluşlar arasındaki yerini aldı. BM Küresel İlkeleri’ne taahhüdünü bildirdi.

2000’lerdeki İlkler ve Öncülükler

  • Daha sağlıklı bir çevre için kredi tesis edilmesi – ilk “çevre kriterli” kredi çalışmaları
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı gayrimenkul değerleme şirketi kuran ilk banka
  • İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde koordinasyon sekreteryası hizmeti
  • “Risk bazlı kredi fiyatlama modeli”nin oluşturulması
  • Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’ndan kredi sağlayan ilk Türk bankası
  • Avrupa Yatırım Fonu (EIF)’na ortak olan ilk ve tek Türk bankası
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alınması
  • Karbon ayak izini hesaplayan ve silen ilk Türk bankası
  • Çevre temalı en kapsamlı bilgi portalinin yayına alınması www.cevreciyiz.com
  • 2008,2009 ve 2010 yıllarında Doğu Avrupa Bölgesi’nde “Yılın Sürdürülebilir Bankası” seçilmesi
2010'LU YILLAR

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş

Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen yenilenebilir enerji projelerine önemli ölçüde finansman sağlandı. 2014 yıl sonu itibarıyla finanse edilen toplam yenilenebilir enerji projesi 100'ü aştı. TSKB aynı dönemde enerji verimliliği temasını da kredi kapsamına aldı. Enerjiyi yoğun olarak kullanan birçok sektörde 2014 yıl sonuna kadar 57 adet proje finanse edildi. Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş hedefine olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı sağlandı.

2010’lu yıllara damga vuran küresel finansal kriz, sermaye piyasalarında da değişiklikler getirdi. Ürün çeşitliliği hızla artarken, tüm dünyada rekor seviyede gerileyen faizler yeni arayışların ortaya çıkmasına neden oldu. Ürün ve hizmet mimarisi konusunda da iddialı ve deneyimli olan TSKB, bu dönemde anapara korumalı ve garantili ürünleri ile yatırımcılara hem yerel hem de uluslararası piyasalarda çok yönlü alternatif yatırım imkanları sundu.

TSKB, aynı yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen elektrik dağıtımı özelleştirmelerinde, varlık alım-satım danışmanlığı, satın alma finansmanı çalışmalarında, tahvil ihraçları ve halka arzlarda aktif rol oynadı. Sürdürülebilir turizm teması, 2013’te TSKB’nin kredi kapsamındaki yerini alırken, Banka KfW’den ilk kez T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisi olmadan uzun vadeli kaynak sağladı.

2010’lardaki İlkler ve Öncülükler

  • Daha sağlıklı bir çevre için kredi tesis edilmesi
  • Türk finans sektöründe GRI onaylı ilk sürdürülebilirlik raporu
  • Karbon Saydamlık Proje'sine katılım
  • BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalaması
  • En kapsamlı enerji verimliliği portalinin yayına alınması www.tskbenerjiverimliligi.com
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş
  • Sera Gazı Verifikasyon Sertifikası'nı alan ilk Türk bankası
  • CDP Türkiye 2013 İklim Değişikliği Liderleri” ödülü, CDP Türkiye 2015 İklim Saydamlık Liderliği Ödülü
  • BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeyiz.
  • UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kurucu imzacısıyız
2020'Lİ YILLAR

Türkiye’de ilk vakaların ortaya çıkması ve DSÖ tarafından pandemi ilanının hemen ardından 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Bankası, gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. TSKB aracılığında gerçekleşen ihraçla, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’e 75 Milyon TL tutarında kaynak sağlandı. 2 Haziran 2020 tarihinde 70. Yılı nedeniyle Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda gelecek 70 yıla da hazır olduğunu duyuran güven verici açıklamalarda bulundu. (TSKB 70 yaşında). 24 Temmuz 2020 tarihinde Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notuyla Global Ölçekte En İyi Bankalar arasında yerini alan TSKB, Türk bankaları arasında ilk sırada yer almasını da 16,7 ESG risk notunu paylaşarak duyurdu. TSKB bu not sayesinde dünya genelinde de ikinci yüzdelik dilimde konumlanarak, 372 banka arasında 6’ıncı sıraya yerleşti. 12 Ağustos 2020 tarihinde TSKB’den sürdürülebilirliğin finansmanı alanında yeni bir ilk olan kredi modeli duyuruldu. SKA kredi modeliyle ilk desteğin Altınmarka’ya sağlandığına ilişkin basın duyurusu gerçekleştirildi. 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen bir diğer önemli gelişme de Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ece Börü’nün resmi olarak Genel Müdür olduğunun duyurusu şeklinde gerçekleşti. (İlk kadın Genel Müdür) 6 Ekim 2020 tarihinde iklim kriziyle ortak mücadele için Yeşil Kuğu Platformunu kurduğunu duyuran TSKB, kamu özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya mensuplarını platform çatısı altında buluşturmayı hedeflediğini açıkladı. 1 Aralık 2020 tarihinde ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza atan TSKB, ING Bank’ın sürdürülebilirlik ve kredi koordinatörlüğünde 4 ülkeden 4 farklı global bankanın katılım sağladığı sözleşme kapsamında kredi sağladığını açıkladı.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.