Demir Çelik

Sektörel Görünüm Demir-Çelik Sektörel Görünüm Sanayileşmenin ve kalkınmanın temelini oluşturan demir çelik sektörü otomotivden, beyaz eşyaya ve inşaat sektörüne kadar birçok alt sektöre girdi sağlayarak bölgesel ve küresel olarak ekonomik gelişmelerin öncü göstergesi konumunda bulunmaktadır. Türk demir çelik sektörü açısından bakıldığında ise genellikle ekonomik gelişmenin iki katı düzeyinde gelişme gösteren sektörün sanayi içerisindeki payına üretim değeri açısından bakıldığında %6 seviyesinde olduğu hesaplanmaktadır. Sektör Raporları Global Demir Çelik Sektöründe Artan Çin Hâkimiyeti Çin’in ekonomik büyüme modelini ihracat odaklı yapıdan iç tüketime dayalı yapıya dönüştürmeyi hedeflemesi ve buna bağlı olarak yatırımlarındaki yavaşlama nedeniyle demir çelik sektörünün zorlu bir döneme girdiği görülüyor. Demir çelik talebinin zayıf seyri atıl kapasite sorununun bir süre daha devam edeceğine işaret ederken mamul ve hammadde fiyatlarının tarihi dip seviyelerine gerilemesi ile yeni fiyat dengelerinin oluşacağı düşünülüyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.