Turizm

Sektörel Görünüm Turizm Sektörel Görünüm 2000 yılında dünya genelinde 675 milyon kişi seviyesindeki yabancı ziyaretçi sayısı, 2008 yılı son çeyreğinde ortaya çıkan finansal krizin etkisiyle 2009 yılındaki %4 oranındaki geriledi. İzleyen yıllarda yeniden büyüme trendinin yakalandığı ve ziyaretçi sayısının yıllık ortalama %4,6 oranında artarak 2013 yılı itibarıyla 1,1 milyar kişi seviyesine ulaştığı izlenmektedir. Sektör Raporları Kitle Turizmiyle Gelinen Nokta ve Sonrası… Dünya turizminde yabancı ziyaretçi sayısı bakımından önemli bir konuma yükselen ve ilerleyen yıllarda Akdeniz çanağında liderliği hedefleyen Türkiye‘nin ağırlıklı olarak deniz-kum-güneş üçgenine yoğunlaşan kitle turizmine hitap etmesi, turizm gelirlerinin yıl geneline yayılamamasına neden olmaktadır. Cari açığın azaltılması ve istihdam yaratılmasında kritik öneme sahip olan turizm sektörünün geleceğinin, alternatif turizm türlerin gelişimiyle şekilleneceği düşünülmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.