Halka Arza Hazırlık ve Aracılık

Firmaların büyümelerini halka arz ile finanse ederken, kredibilite ve itibarını artırmayı amaçlayan halka arza aracılık hizmetimiz kapsamında arz öncesinde hazırlık, altyapı dönüşüm danışmanlığı, arz ve arz sonrası stabilizasyon ile araştırma desteği sağlıyoruz.

Halka arz ile firmanızın sağlayacağı kazanımlar:

 • Halka arz sonrası büyümüş sermayenin yarattığı teminat ile ilave kredi kullanabilme yeteneği ve borç senedi ihraç edebilme imkanlarının yaratılması
 • Halka arz edilen payların organize piyasada alım satımının yapılması ile mevcut ortaklara likidite ve servet yönetimi imkanının sağlanması
 • Şirket paylarının BİST’te işlem görmesi ile birlikte bankacılık ve para piyasası nezdinde kredibilitenin artması
 • Halka açılan şirketlerin, sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde kurumsallaşma süreçlerinin hızlanması, şeffaf ve profesyonel yönetim imkanlarına kısa sürede ulaşılabilmesi
 • Şirket bilgilerinin kamuya duyurulması ile yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda tanınırlık sağlanması
 • Şirketin yurtdışı piyasalara erişebilmesi ve yabancı firma ile ortak girişim kurabilme imkanının artması
 • İkincil arzlarla şirketin ek özsermaye ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi
 • Borsa fiyat gelişimleri sayesinde yatırımcılardan yönetim kararları ile ilgili değerli geri bildirim alınması

Halka Arz Süreci

Ön Analiz
 • Finansal Analiz ve Değerleme ışığında İş Planı ve Halka Arz hikayesinin geliştirilmesi
 • Halka arz stratejisinin belirlenmesi
Proje Planı
 • Halka arzın zaman planının yapılması
Danışman Firmalarla Koordinasyon
 • Denetim firması, hukuk bürosu gibi danışmanların seçimi
 • Danışman firmaların koordinasyonu
Resmi Başvurular
 • SPK, BIST, Takasbank, MKK gibi resmi kurumlara yapılacak raporlamalar ve başvurularla ilgili süreçlerin yönetimi
Pazarlama
 • Yurtiçi ve yurtdışında ön pazarlama
 • Analist bilgilendirmesi ve roadshow
Konsorsiyum
 • Pay satışı için konsorsiyum kurulması ve yönetilmesi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.