Tahvil İhraçlarına Aracılık

Sermaye piyasalarında tahvil ihraç etmek isteyen firmalara sunduğumuz danışmanlık ve aracılık hizmetleri ile süreci doğru zamanlama ve doğru yatırımcı kitlesine yaklaşım ilkeleri çerçevesinde yöneterek, müşterilerimizin finansman ihtiyacının en uygun şekilde karşılanmasına destek sağlıyoruz.

Tahvil ihracı ile firmanızın sağlayacağı kazanımlar:

 • Tek bir defada yüklü miktarda uzun vadeli borçlanma imkanı elde edilmesi
 • Borç temini açısından banka kredilerine alternatif yaratarak tahsis edilen kredi limitlerinin esnek kullanımı
 • Kısa vadeli banka kredilerinin uzun vadeli borca çevrilerek mali yapının yeniden şekillendirilebilmesi
 • Büyümeyi destekleyecek işletme sermayesini teminat vermeden sağlama olanağı
 • Sermaye piyasalarına erişim ile kurumsal kredibilitenin artırılması
 • Hisse senedi ihracına kıyasla görece daha düşük ihraç maliyeti
 • Yatırımcılar, finansörler ve iş ortakları nezdinde kurumsal prestij ve bilinirliğin artırılması
 • Takip eden ihraçlarda kendini piyasada ispatlamış bir şirket olarak borçlanmada maliyet avantajı sağlanması

Tahvil İhracı Süreci:

 • Tahvillerin vadesi 1 yıl veya daha uzun olmaktadır. Vadesi 1 yıldan az olan ve iskonto esasına göre satılan şirket tahvilleri ise bono olarak adlandırılmaktadırlar.
 • İskontolu tahvillerin bugünkü fiyatı iskonto oranı düşülerek hesaplanır. Kupon ödemeleri yoktur. Kuponlu tahviller ise firmanın özellikleri ve piyasa koşullarına göre sabit veya değişken faizli olarak tasarlanabilmektedirler.
 • Sabit faizli tahviller ihraç anında belirlenen bir seviyede sabitlenirken değişken faizli tahvillerde kupon ödemeleri gösterge olarak alınacak olan borçlanma aracının faiz seviyesindeki değişimlere ek bir getiriyle bağlanmaktadır.
 • Tahvil ihracı, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış veya halka arz olarak gerçekleştirilebilmektedir. İhraç türüne, firmanın mevcut durumu ve ihtiyacı ile piyasa koşulları çerçevesinde karar verilmektedir.
Ön Analiz
 • SWOT Analizi
 • İhraç stratejisinin belirlenmesi
Proje Planı
 • Tahvil ihracının zaman planının yapılması
Danışman Firmalarla Koordinasyon
 • Denetim firması, hukuk bürosu gibi danışmanların seçimi
 • Danışman firmaların koordinasyonu
Resmi Başvurular
 • SPK, BIST, Takasbank, MKK gibi resmi kurumlara yapılacak raporlamalar ve başvurularla ilgili süreçlerin yönetimi
Fiyatlama
 • Tahvil ihracının maliyet ve getirisinin tespiti
Pazarlama ve Satış
 • Tahvil ihracının gerçekleştirilmesi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.