Kurumsal Yönetim

TSKB, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyumu, bankacılığın sorumlu bir anlayışla icrasında önemli bir temel taşı olarak kabul eder.

Banka, tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetimin gerektirdiği şeffaflık, hesap verilebilirlik ve risk yönetimi yaklaşımlarına uygun hareket etmektedir. TSKB’nin kurumsal yönetim alanında aldığı yüksek derecelendirme notu bunun en önemli göstergesidir. Banka, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne alındığı günden bugüne, en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notu alan kuruluşlar arasında yer almaktadır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.