Etik İlkeler ve Politikalar

Etik İlkeler

25 Eylül 2014 tarihli 2192 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; 20 Ağustos 2014 tarihinde güncellenen TBB Bankacılık Etik İlkeleri’nin, Yönetim Kurulumuz ve tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde, “TSKB Etik İlkeleri” olarak benimsenmesine karar verilmiştir.

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Ücretlendirme Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında 10 temel prensibi içeren BM Küresel İlkeleri’nin Banka tarafından benimsendiğine ilişkin Genel Müdürümüzün taahhüdü bulunmaktadır. TSKB, her yıl yayınladığı ilerleme raporu (“Communication on Progress”) ile BM Küresel İlkeleri çerçevesinde Banka uygulamalarındaki gelişmeleri raporlamaktadır.

Banka’nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na ve Banka’nın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdüne aşağıda yer verilmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.