26.06.2012

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Tasfiye Bildirimi

“Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bonu Fonu”nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2012 tarih ve 15-478 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 05.06.2012 tarih ve 15-478 sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 26.12.2012 tarihinde, “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu” tasfiye edilecektir. Tasfiye sürecine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

TASFİYE SÜRECİ 1. İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan fon için yatırımcılar fon katılma payı alım işlemi yapamayacaktır.
2.Tasfiyeye konu olan fon için, yatırımcıların fon katılma paylarını ilgili fona geri satım işlemlerinde, işbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından satış talimatı verilmemesi halinde, söz konusu fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeden kurucu tarafından müşteri adına fon satış talimatı verilecektir.
3. Bu şekilde, tasfiyeye konu olan fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü fonun tüm katılma payları, ilgili fon tarafından geri alınmış olacak ve ilgili satış tutarları fon katılma payı sahibi yatırımcılar adına açılan hesaplarda nemalandırılacaktır.

Detaylı bilgi için web sitemizin Yatırım Hizmetleri bölümünden tasfiye duyurusuna ve fonun sürekli bilgilendirme formuna ulaşılabilir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.