27.03.2012

IFC’den TSKB’ye 75 Milyon Dolar Kredi

TSKB, IFC ile yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği projelerini finanse etmek amacıyla ‘Kredi Anlaşması’ imzaladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile imzaladığı anlaşmayla Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için 75 milyon Dolar kredi sağladı.

TSKB, son 10 yılda Türkiye’de yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği projelerine sağladığı finansman ile bu alanda öncü kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Bu kredi anlaşmasıyla IFC, Türkiye’de gelişmeye başlayan enerji verimliliği finansmanı alanında TSKB’ye desteğini gösterdi.

TSKB Genel Müdürü Fevzi Onat, “IFC, enerji verimliliğine yönelik kaynak sağlanmasında önemli ortaklarımızdan birisi. Kredi ile enerji verimliliği sağlamak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için makine ve ekipmanlarını yenilemek isteyen imalat, tarım ve inşaat sektörlerindeki işletmeleri hedefliyoruz” dedi.

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Pazarlar Yöneticisi K. Aftab Ahmed, “Hızlı sanayileşme ile oluşan iklim değişikliği ve diğer çevresel riskler giderek daha fazla sorun teşkil ediyor. Uzun vadeli ortağımız TSKB, Türkiye’de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanı alanındaki yaklaşımlara öncülük ederek bu sorunların giderilmesi için yardımcı oluyor” dedi.

Enerji projelerinin geliştirilmesi, gelişen ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için bir temel teşkil ediyor. Ancak, bugünün ve yarının yatırımlarının, ister iklimle ister diğer konularla ilgili olumsuz etkileri azaltan tedbirler içermesi gerekiyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.