14.01.2021

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına Kira Sertifikası İhracı – Tertip İhraç Belgesi

Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000-TL (beşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış

Tertip İhraç Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.