05.11.2010

IWES 2010 - 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi // 04-05 Kasım 2010

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Atık Yönetiminin ilk aşaması atığın oluşmasının önlenmesidir, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır. Daha sonra atığın yeniden kullanımı, eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elde kalan atığa yada bu yöntemlerin uygulanamadığı atığa yapılacak en son işlem bertaraftır. Bunlar da düzenli depolama, yakma gibi yöntemlerdir. Tüm bu yöntemlerin uygulamaya geçirilmesi ve sonucunda atığın doğru bir şekilde değerlendirilmesi ise gerekli teknolojinin sağlanması ile mümkündür.

AB müzakerelerinde çevre faslının açılmasının yanı sıra atık yönetimi mevzuatının yerel yönetimlere getirdiği yükümlülükler de atık yönetiminin ülkemiz açısından önemini artırmaktadır.

Atık yönetiminin önem kazandığı bir dönemde düzenlenen 2.Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi; günümüzde, söz konusu teknolojinin gerekliliği konusunda hemfikir olan tüm sektör temsilcilerini, uygulamacı ve tedarikçileri, yatırımcıları, karar vericileri, yerel ve merkezi yönetimleri, akademik ve kamu temsilcilerini buluşturan bir platform olacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.