Kurumsal Krediler

  • Müşterilerimizin yatırımlarına özel yapılandırılmış finansman modelleri
  • Yatırımların geri dönüş süreleri ile uyumlu vade yapısı ve ödemesiz dönem alternatifleri
  • Ekonomik, teknik ve çevresel sürdürülebilirlik için etkin proje değerlendirme ve iyileştirme süreçleri

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.