30.10.2014

İstanbul Sanayi Odası “İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi” Projesini Başlattı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2014 yılı “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı” kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi” projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Enerji verimliliğinin sanayimiz açısından öneminin ilgili taraflarca gündeme getirildiği “Sanayide Enerji Verimliliği İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi Açılış Toplantısı” İSO Odakule Meclis Salonu’nda bugün düzenlendi.

Program kapsamında "Enerji Verimliliği ve Ülke Sanayisi" başlıklı bir panel de düzenlendi. Moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven’in yaptığı panele Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Mazlum ve İTÜ Enerji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sermin Onaygil katılarak görüşlerini izleyiciler ile paylaştı.

Açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ayvaz’ın yaptığı toplantıda İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi de tanıtıldı.

Ata Ceylan konuşmasında, dünyanın gündeminde artık “gıda ve su güvenliğinin” yanında “enerji güvenliğinin” de olduğunu, bu bağlamda ihtiyaç duyulan enerjiyi mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için enerji verimliliğine yönelik ciddi stratejiler ortaya konulduğunu belirterek, Ülkemizde 2007 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu ve 2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile kamu başta olmak üzere ciddi adımlar atılmaya başlandığını vurguladı. Ata Ceylan konuşmasında ayrıca, enerji verimliliğine yönelik özel tedbirlere de ihtiyaç duyulduğunu, bu anlamda; enerji verimliliğine yönelik finansman desteği için bürokrasinin azaltılmasının, özellikle sanayi kesiminde enerji verimliliğine yönelik bilincin arttırılmasının, yurtdışında örneklerine rastladığımız performans kontratı gibi sistemlerin ülkemizde de uygulanmasının, üniversitelerimizde enerji verimliliğine yönelik programlar geliştirilmesinin ve enerji yöneticilerimizin sektörel uzmanlaşmasına yönelik adımlar atılmasının önemine değindi.

İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi; üniversite/sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, üniversite ve sanayinin enerji verimliliği konusundaki kapasitesinin geliştirilmesi ve sanayide enerji verimliliği uygulamalarının artırılması temel hedefleri ile oluşturuldu.

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.