07.11.2014

8 milyon binanın sadece yüzde 2'si kimlik belgesi aldı

2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak zorunda olan 8 milyondan fazla binanın sadece yüzde 2'lik kısmı olan 220 bin tanesi belge almış vaziyette..

Türkiye’de 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre mevcut binalar 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak zorunda, ancak şimdiye kadar söz konusu binaların sadece yüzde 2'si EKB almış durumda. Aynı aknun kapsamında proje halindeki binalar ise verimli enerji kullanımı için plan hazırlanmaması halinde yapı izni alamayacak.

Enerji Kimlik Belgesi ise binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesini, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimliliği gibi bilgileri içeriyor.

Türkiye’de tahminen 8 milyondan fazla bina olduğunu ancak şimdiye kadar EKB alan bina sayısının 220 bin adetle sınırlı kaldığını belirten BES Enerji ortaklarından Serkan Emin, bunun da yüzde 2 oranına denk geldiğini söyledi. Kamuoyunda yeterince farkındalık oluşturulmaması ve bilgi eksikliği gibi sebeplerle Türkiye'nin enerji verimliliğinde yavaş ilerlediğini vurgulayan Emin, yeni yapılan ve proje aşamsında olan binaların C sınıfından daha düşük olması halinde kanunen iskan ruhsatı alamadığını belirtti. Mevcut binalar için asgari enerji sınıfı uygulamasının geçerli olmadığınıda söyleyen Emin, 8-10 katlı bir bina için EKB alma maliyetinin 500 TL ile 1000 TL arasında değiştiğini, korkulacak bir maliyet söz konusu olmadığını söyledi.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandırmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasalarda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi durumunda oluşacak tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Asgari şartları sağlayan bina enerji sınıfı endeksinde 100 puan alacakken daha verimli binalarda bu rakam düşer, daha verimsiz binalarda ise artar.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Yeni binalar için 2 sene önce başlayan uygulama, 2017 yılında mevcut binalar için de yürürlüğe girdiğinde Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Süre dolup her bina için bu belge alındığında ise tıpkı otomobil ve beyaz eşyada olduğu gibi binaların enerji sınıfları da tüketici için bir değerlendirme kriteri haline gelecek.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, mecut binalar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi’nin binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

10 yıl geçerliliği olacak belgenin bir suretinin, her tür alım-satım ve kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi gerekiyor.

Mevcut binaların enerji sınıfı nasıl iyileştirilir?

Enerji Kimlik Belgenizi hazırlayan şirket belgenin ekinde enerji sınıfını iyileştirmek için önerilerini de paylaşacaktır, fakat bu iyileştirmeleri yaptırdıktan sonra binanın tekrar değerlendirilmesi gerekir.

Yeni daire alırken dikkat

Enerji verimli bir binanın ilk yatırım maliyeti biraz daha yüksek olsa da işletme maliyetleri kısa sürede kendisini amorti edebilmektedir. Mevcut binalara yapılacak iyileştirmeler de 3-5 yıl içinde harcanan parayı geri kazandırabilmektedir.

Yatırım anlamında düşünürsek ise binanın enerji sınıfı alım satım değerine de pozitif etkide bulunbilmektedir. D enerji sınıfında bir binadaki daireniz, yanıbaşında yer alan B enerji sınıfındaki kadar değer taşımayabilir. Bu nedenle yeni daire alırken enerji sınıfına dikkat etmek, mevcut binada değer kaybı yaşanmaması için de gereken iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

Gerçek belge ile sahte belge nasıl ayırt edilir?

İbraz edilen Enerji Kimlik Belgesinin geçerliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Enerji Kimlik Belgesi sorgulama ekranından kontrol edilebilmektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.