Proje Bazlı Teşvik Danışmanlığı

Proje bazlı teşviklerden yararlanmak isteyen tüzel kişiliklerin, ilgili mevzuat gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden başvuru yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yine mevzuat uyarınca başvuruların, Kalkınma Bankaları veya dış danışmanlar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın formatında hazırlanacak raporlar ile yapılması gerekmektedir.

Rapor kapsamında detaylı yatırım tutarları ve işletme maliyetleri projeksiyonları ile ekonomik ve finansal analizlerin yanında, yatırımınızın sektördeki arz güvenliğine ve ülkemizin rekabet gücüne yapacağı katkı, kapasite analizi, yer seçimi, yerli girdi oranları, çevresel etkiler ve doğal kaynakların kullanımı, ithalatı azaltma, ihracatı ve istihdamı arttırmaya katkılar gibi birçok alt başlığın değerlendirildiği “Etki Analizi” bölümü, sektörünüzdeki uzmanlarımız tarafından hazırlanıyor.

Yeni fabrika, üretim hattı veya tesisleriniz için planladığınız verimlilik artışı, modernizasyon veya kapasite artışına yönelik büyük çaplı yatırımlarınızda “proje bazlı devlet teşvikleri”nden faydalanabilmeniz için teknik ve finansal danışmanlık ekiplerimizle birlikte, yatırımınızı en iyi ve doğru şekilde yansıtacak analiz ve değerlendirmeleri yapıyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.