Maddi Duran Varlık Satımı

31.07.2012

Maddi Duran Varlık Satımı

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, Karınca Çıkmazı, 115 pafta, 127 ada, 28 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz   
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/09/2011
Toplam Satış Bedeli : 2.550.000 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0.23       
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.03
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 29,27
Satış Koşulları : Nakit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.07.2012
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Aktifte bulunan gayrimenkulün nakde çevrilmesi amacıyla yapılan satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.   
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : Maliyet hesaplamalarından sonra belirlenecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : yok
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : Piyasa değeri 1.410.000 TL, proje yapılması halinde 2.200.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.