Maddi Duran Varlık Satımı

08.08.2012

Gayrimenkul satış karı kullanımı hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, Karınca Çıkmazı, 115 pafta, 127 ada, 28 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/09/2011
Toplam Satış Bedeli : 2.550.000 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0.23
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.03
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 29,27
Satış Koşulları : Nakit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.07.2012
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Aktifte bulunan gayrimenkulün nakde çevrilmesi amacıyla yapılan satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 2.456.073,75 TL (kar)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Satış işleminden, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen gayrimenkul satış karı 2.456.073,75 TL olup bu tutarın %75'i olan 1.842.055,31 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 08.08.2012
Karşı Taraf : Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : yok
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : Piyasa değeri 1.410.000 TL, proje yapılması halinde 2.200.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

31.07.2012 tarihinde açıkladığımız Maddi Duran Varlık Satımına ilişkin olarak, söz konusu gayrimenkulün satış karının kullanımı ile ilgili Bankamız Yönetim Kurulunda verilen karar açıklanmaktadır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.