Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri

14.06.2013

Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi

Mevcut Sermaye (TL) : 1.100.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 1.300.000.000,000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 20.06.2013
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği : Kaydi Pay
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Mevcut Sermaye (TL) : 1.100.000.000,000
Verilecek Menkul Kıymet : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) : 32.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) : 2,90909
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) : 168.000.000,000
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) : 15,27272

Bankamızın bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 20.06.2013 tarihinde başlanacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.