Özel Durum Açıklaması

21.10.2013

Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında

18.10.2012 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Bankamız Kurumsal Yönetim derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 91,09'dan (10 üzerinden 9,11) 94,03'e (10 üzerinden 9,40) yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not :

Pay Sahipleri: %25 88,65

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: %25 97,08

Menfaat Sahipleri: /%15 95,44

Yönetim Kurulu: %35 95,08

Toplam: %100 94,03

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.