Özel Durum Açıklaması

12.11.2012

Açılan dava hakkında

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızın 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oyçokluğu ile kabul edilen "2011 yılı Karının Dağıtımına" ilişkin gündem maddesinde, bir adet kurucu intifa senedine isabet eden kar dağıtımına ilişkin kısmın iptali için açılan davanın reddine karar verilmiş olup, dava Bankamız lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.