Özel Durum Açıklaması

25.12.2012

İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan Kısıtlı Mudaraba Anlaşması hakkında

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızca İslam Kalkınma Bankası'ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde temin edilen 100 milyon ABD Doları tutarındaki Kısıtlı Mudaraba finansman olanağına dair anlaşma 4 Aralık 2012 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.