Özel Durum Açıklaması

04.12.2012

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ile imzalanan Kredi Sözleşmesi hakkında

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlara finansman sağlamak üzere, Bankamızın T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantisiyle Kreditanstalt für Wiederaufbau'dan (KfW) temin edeceği 125 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin sözleşme, 4 Aralık 2012 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.