Özel Durum Açıklaması

30.12.2013

İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan Kısıtlı Mudaraba anlaşması hakkında

Bankamızca İslam Kalkınma Bankası'ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde temin edilen 220 milyon ABD Doları tutarındaki finansmana dair Kısıtlı Mudaraba anlaşması 30 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.