Özel Durum Açıklaması | 30/12/2014

30.12.2014

Özet Bilgi: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri hakkında

30.12.2013 tarihli KAP'a gönderdiğimiz açıklamada; paylarına sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından bir yıl içinde 10 Milyon TL nominal tutara kadar alım yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Bu defa; Yönetim Kurulumuzun 30.12.2014 tarihli kararı ile bu yetkiden henüz kullanılmamış olan 3.764.035.-TL'lik alım yetkisinin bir yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Bu alım yetkisi herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması konusunda Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.