Özel Durum Açıklaması | 31/12/2014

31.12.2014

Özet Bilgi: Yetki Belgelerinin İptali Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.12.2014 tarihli kararı ile bankamızın sahip olduğu 22.08.2001 tarih ve BNK/PY-YN.207 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve 19.08.2010 tarih ve  BNK/TAASA-175 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi'nin iptaline karar verilmiştir. 30.12.2014 tarih ve 2014/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu yetki belgelerinin iptaline onay verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.