Özel Durum Açıklaması | 29/01/2015

29.01.2015

Özet Bilgi: "Medium Term Note" (MTN) programı kurulması hakkında

Bankamızın 29.01.2015 tarih ve 2210 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; azami tutarı 750 milyon ABD Doları veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar tahvil veya benzeri borçlanma araçlarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak "Medium Term Note" (MTN) programı kurulması ve SPK onaylı ihraç tavan limitine kadar tutarda ihraçlar yapılmasına ilişkin olarak, ilgili onay süreçlerini de içerecek şekilde, tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer bilgi ve belgelerin imzalanması, süreçlerin yürütülmesi hususlarında Bankamız Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.01.2015
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı : 750 milyon ABD doları veya Türk Lirası dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : -
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : -
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : -
Öngörülen Satış Şekli -

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.