Özel Durum Açıklaması | 02/02/2015

02.02.2015

Özet Bilgi: SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Bankamızın 25 Şubat 2013, 21 Mart 2013 ve 21 Mayıs 2014 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları ile Bankamıza tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tahriyatlarının iptali için açılan davalar duyurulmuştu. Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, söz konusu süreç temyiz aşamasında devam etmektedir. Önemli bir gelişme olması halinde özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.